View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
08/2020/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
11/09/2020
Ngày hiệu lực
26/10/2020
Trích yếu
Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
Nội dung

Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn

 Content Editor ‭[5]‬