View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
20/2020/TT-BTNMT
Người ký
Lê Công Thành
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan ban hành
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản
Thông tư
Ngày ký
30/12/2020
Ngày hiệu lực
15/02/2021
Trích yếu
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Nội dung

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

 Content Editor ‭[5]‬