View_ChiTietVanBanHanhChinh

CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số, ký hiệu
148/2020/NĐ-CP
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Loại văn bản
Nghị định
File đính kèm
Ngày ký
18/12/2020
Ngày hiệu lực
08/02/2021
Trích yếu
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Nội dung

 Content Editor ‭[5]‬