View_ChienLuocQuyHoach

Tìm chiến lược quy hoạch, kế hoạch

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hànhNgười kýTải về
3370/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 06/11/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
3085/QĐ-BTNMT Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng CP về phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 10/10/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
03/CTPH-BTNMT-HLG Chương trình phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023 05/10/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2964/QĐ-BTNMT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ TNMT 28/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2973/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch của Bộ TNMT thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 28/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2917/QĐ-BTNMT Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2018 21/09/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
1100/QĐ-TTg Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 05/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
2450/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV của Bộ TNMT 02/08/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
950/QĐ-TTg Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030 01/08/2018 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
910/QĐ-TTg Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden 25/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
2273/QĐ-BTNMT Kế hoạch của Bộ TNMT thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 18/07/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
2064/QĐ-BTNMT Kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những vấn đề tiếp theo 26/06/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
1957/QĐ-BTNMT Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ TNMT năm 2018 19/06/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
491/QĐ-TTg Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 07/05/2018 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
939/QĐ-BTNMT Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ TNMT năm 2018 22/03/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
737/QĐ-BTNMT Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ TNMT năm 2018 09/03/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
410/QĐ-BTNMT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 14990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của TTCP ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT 02/02/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
165/QĐ-BTNMT Kế hoạch xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của các Luật: đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, đa dạng sinh học và Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 23/01/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
84/QĐ-TTg Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh VN 19/01/2018 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
68/QĐ-TTg Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 15/01/2018 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
123456

 Content Editor ‭[5]‬