View_VanBanChiDao

Tìm văn bản chỉ đạo

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
4887/BTNMT-TCQLĐĐ V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 09/09/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 4887-btnmt-tcqldd_Signed.pdf
4869/BTNMT-BĐKH Hướng dẫn triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam và gửi Ban thư ký UNFCCC 08/09/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành 1. 4869-btnmt-bdkh1_Signed.pdf
1981/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 08/09/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 1981-qd-btnmt_ban hanh ke hoach.pdf
4729 /BTNMT-TCMT V/v tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 03/09/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 1. 4729-btnmt-tcmt_Signed.pdf
4733/BTNMT-TCBHĐVN V/v chuẩn bị nội dung phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 03/09/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 4733-btnmt-tcbhdvn_Signed.pdf
1163/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 31/08/2020 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 1. 1163.signed.pdf
1326/QĐ-TTg Về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam 31/08/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 1. 1326.signed.pdf
4618/BTNMT-TCQLĐĐ Về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 27/08/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 4618-btnmt-tcqldd_Signed.pdf
1868/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/08/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 1. 1868-qd-btnmt_Signed.pdf
1860/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Hà Giang 24/08/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên 1. QD 1860.rar
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬