MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Nghị định quy định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia 29/07/2020 29/09/2020 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 29/07/2020 29/09/2020 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật công tác khai đào công trình; lấy mẫu trong các công trình khoan, khai đào” 28/07/2020 28/09/2020 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trên biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển 16/07/2020 16/09/2020 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020 15/07/2020 15/09/2020 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN) thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản 09/07/2020 09/09/2020 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử”. 08/07/2020 08/09/2020 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực Quốc gia 01/07/2020 01/09/2020 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Quyết định Quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 29/06/2020 29/08/2020 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ 12/06/2020 12/08/2020 Góp ý Xem góp ý
12

 Content Editor ‭[5]‬