MonrePortal.VanBan - View_VanBanDuThao

Tìm văn bản dự thảo

 
STTTên văn bảnNgày bắt đầuNgày kết thúcGóp ýXem góp ý
1 Dự thảo Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia năm 2019 31/03/2020 15/04/2020 Góp ý Xem góp ý
2 Dự thảo hồ sơ Đề nghị xây dựng Nghị định “Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án đầu tư trên mặt” 26/03/2020 26/05/2020 Góp ý Xem góp ý
3 Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” trên phạm vi toàn quốc 17/03/2020 17/05/2020 Góp ý Xem góp ý
4 Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ” 17/03/2020 17/05/2020 Góp ý Xem góp ý
5 Dự thảo Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở. 10/03/2020 10/05/2020 Góp ý Xem góp ý
6 Dự thảo Thông tư Quy định về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 04/03/2020 04/05/2020 Góp ý Xem góp ý
7 Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 14/02/2020 14/04/2020 Góp ý Xem góp ý
8 Dự thảo Thông tư "Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 12/02/2020 12/04/2020 Góp ý Xem góp ý
9 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông 10/02/2020 10/04/2020 Góp ý Xem góp ý
10 Dự thảo Thông tư Quy định mẫu báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 06/02/2020 06/04/2020 Góp ý Xem góp ý

 Content Editor ‭[5]‬