View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
107/2020/QH14 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 01/01/2021 Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 1. 107.signed.pdf
26/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 18/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên 1. 26-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
05/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ 20/10/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên 1. 05-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
20/2020/QĐ-TTg Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 15/09/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 1. QD_Ma cac tinh thanh.pdf
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN Văn bản hợp nhất số 05/VBHN, Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 07/08/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 05-vbhn-btnmt_Signed.pdf
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 07/08/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 06-vbhn-btnmt_Signed.pdf
Văn bản hợp nhất số 07/VBHN Văn bản hợp nhất số 07/VBHN, Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 07/08/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 07-vbhn-btnmt_Signed.pdf
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN Văn bản hợp nhất số 08/VBHN, Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 07/08/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 08-vbhn-btnmt_Signed Văn b.pdf
04/2020/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 20/07/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành 1. 04-2020-tt-btnmt_Signed Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh.pdf
03/2020/TT- BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 15/07/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa 1. 03-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬