View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
18/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới 30/12/2020 30/06/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
41/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 30/03/2021 15/05/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
14/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 01/03/2021 20/04/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
51/2021/NĐ-CP Về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia 01/04/2021 01/04/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
11/2021/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 10/02/2021 30/03/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
06/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở 31/08/2020 01/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
19/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển 30/12/2020 15/02/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân Tải về
20/2020/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt 30/12/2020 15/02/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
16/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào 18/12/2020 08/02/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
148/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 18/12/2020 08/02/2021 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬