View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
33/2018/TT-BTNMT Quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển 12/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
27/2018/TT-BTNMT Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 01/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
03/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động viễn thám 20/02/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
28/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 15/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
35/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại 11/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
30/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng 11/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
31/2018/TT-BTNMT Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước 10/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
167/2018/NĐ-CP​ Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất. 10/02/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
34/2018/TT-BTNMT Quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 10/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 08/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
25/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 01/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
26/2018/TT-BTNMT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/02/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
149/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 01/02/2019 Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
23/2018/TT-BTNMT Quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư 08/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
20/2018/TT-BTNMT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường 01/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
24/2018/TT-BTNMT Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 01/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
17/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ 01/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
21/2018/TT-BTNMT Quy định về công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường 01/01/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
90/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 01/01/2019 Liên Bộ Trần Văn Hiếu Tải về
19/2018/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh 20/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
123456

 Content Editor ‭[5]‬