View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
107/2020/QH14 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 01/01/2021 Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 1. 107.signed.pdf
26/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 18/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên 1. 26-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
20/2020/QĐ-TTg Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 15/09/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 1. QD_Ma cac tinh thanh.pdf
04/2020/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 20/07/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành 1. 04-2020-tt-btnmt_Signed Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh.pdf
03/2020/TT- BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 15/07/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa 1. 03-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
04/VBHN-BTNMT Về Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 09/07/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành 1. 04-vbhn-btnmt_Signed.pdf
53/2020/NĐ-CP Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 01/07/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 1. Nghi dinh 53.zip
22/2019/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ 25/06/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành 1. 22-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
01/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước 15/06/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành 1. 01-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
02/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông 15/06/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa 1. 02-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬