View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
26/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 18/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
22/2019/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ 25/06/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
09/2020/QĐ-TTg Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải 01/05/2020 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 10/04/2020 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
18/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 01/04/2020 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
03/2020/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 01/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
06/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 20/02/2020 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
27/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường 18/02/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
28/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam 18/02/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Trần Quý Kiên Tải về
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 15/02/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬