View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
10/2019/TT-BTNMT Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên 23/08/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
09/2019/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 20/08/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
08/2019-TT-BTNMT Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 20/08/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
07/2019/TT-BTNMT Thông tư Ban hành ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám 20/08/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
06/2019/TT-BTNMT Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình 14/08/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
05/2019/TT-BTNMT Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định 14/08/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
04/2019/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình 15/07/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 01/07/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
53/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều, phòng chống lũ của tuyến sông có đê 17/06/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
51/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ 13/06/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬