View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
26/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 18/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên Tải về
22/2019/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ 25/06/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
03/2020/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 01/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng Tải về
06/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 20/02/2020 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
27/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường 18/02/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành Tải về
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 15/02/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 05/01/2020 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất 19/12/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
18/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất 16/12/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân Tải về
79/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 10/12/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬