View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

 
Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
18/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất 16/12/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân Tải về
79/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 10/12/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
17/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định 15/11/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
15/2019/TT-BTNMT Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại 28/10/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân Tải về
08/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 25/10/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
09/VBHN-BTNMT Về quản lý chất thải và phế liệu 25/10/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
10/VBHN-BTNMT Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 25/10/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
11/VBHN-BTNMT Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 25/10/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Tải về
14/2019/TT-BTNMT Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000 01/10/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa Tải về
69/2019/NĐ-CP Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 01/10/2019 Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
12345678910...

 Content Editor ‭[5]‬