22/07/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Bộ TN&MT: Khai mạc Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019

Ngày 22/7, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc “Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2019”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Trương Hải Long - Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ; ông Phạm Tân Tuyến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng gần 200 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lào Cai và một số sở TN&MT các tỉnh...

Phát biểu khai mạc, nhấn mạnh tới vai trò và ý nghĩa quan trọng của Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng Hội nghị là cơ hội, giúp các cán bộ, lãnh đạo làm công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; quán triệt và triển khai thực hiện thống nhất các quy định về mới, cần thiết về chủ trương, chính sách, pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời cũng là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; giúp công tác tổ chức cán bộ của đơn vị đi vào nề nếp, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ công chức, viên chức Bộ Nội vụ trao đổi, hướng dẫn các nội dung của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT- BNV

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến quán triệt, thảo luận, giải đáp và hướng dẫn cụ thể về các văn bản mới ban hành liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng vị trí việc làm ngành tài nguyên và môi trường; hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/05/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi bổ sung một số quy định tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp; một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới và sửa đổi, bổ sung các quy định trong công tác cán bộ; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng được nghe và trao đổi thêm về các nội dung liên quan đến việc tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức viên chức của Ngành đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; các quy trình thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; công tác tuyển dụng công chức, viên chức; triển khai Hệ thống thông tin công chức, viên chức; công tác tổ chức bộ máy và biên chế....

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬