09/08/2020 Từ viết tắt Đọc bài viết

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường

​​​​​​​​​​​​​​Phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, giai đoạn 2021-2025, ngành TN&MT tiếp tục tập trung quan tâm vận động, thu hút, thực hiện và quản lý có hiệu quả nguồn hỗ trợ nước ngoài phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của ngành TN&MT; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường vai trò và tiếng nói của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế và trên diễn đàn quốc tế có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT; kiện toàn hệ thống quản lý hợp tác quốc tế của ngành, phục vụ cho việc quản lý hiệu quả, đáp ứng xu thế và tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Trần Hồng Hà phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP25).

Các nhiệm vụ trọng tâm trên được cụ thể hoá thông qua các hoạt động song phương và đa phương như sau:

Về đa phương

Tiếp tục phát huy và thúc đẩy hợp tác với các đối tác trọng tâm như WB, ADB, UNEP, UNDP, ASEAN, GEF, APEC...; các đối tác trong khuôn khổ các Công ước quốc tế đặc biệt Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC);

Chú trọng quan hệ hợp tác với các đối tác, tổ chức đa phương có lợi cho mục đích bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo, các khuôn khổ đa phương về biển và tài nguyên nước (COBSEA, PEMSEA, UNCLOS...);

Tiếp tục đề xuất, thực hiện và quản lý các dự án trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, biển đảo, tài nguyên nước trong khuôn khổ hợp tác với ADB, UNDP, WB, Quỹ Thích ứng, UNEP, UNIDO;

Thúc đẩy việc ký kết tham gia 04 thoả thuận quốc tế bao gồm: (i) Quỹ Thông tin đa dạng sinh học toàn cầu (GBIF); (ii) Hiệp hội Khí hậu và Không khí sạch (CCAC); (iii) Diễn đàn Khoa học-Chính sách liên chính phủ về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái (IPBES); (iv) Đối tác Không khí sạch Châu Á-Thái Bình Dương (APCAP);

Chuẩn bị nội dung và tham gia các hội nghị quốc tế lớn: Hội nghị các bên của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) Hội nghị các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học (COP); các cuộc họp Các quan chức cấp cao (SOM) và các cuộc họp nhóm công tác trong khuôn khổ ASEAN; các Hội nghị cấp cao của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, CLV, CLMV...

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với ông Kim Jinoh, Giám đốc Cơ quan phát triển Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA)

Về song phương

Thúc đẩy thực hiện hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các Bản ghi nhớ đã ký với Lào, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Italia, Hàn Quốc, Cu Ba, Pháp;

Xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền việc ký kết các Bản ghi nhớ cấp Bộ về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với các đối tác quốc tế tiềm năng;

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thứ trưởng Boukham Vorachit làm trưởng đoàn 

Tiếp tục các hoạt động triển khai các dự án trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, tài nguyên nước, biển đảo, viễn thám, khí tượng thủy văn, môi trường trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác Italia, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Phần Lan, Đan Mạch, Hàn Quốc; tiếp tục đàm phán, xây dựng và triển khai các dự án sử dụng nguồn ODA của Chính phủ Việt Nam trong Vương quốc Campuchia và Lào.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬