24/06/2019 Từ viết tắt Đọc bài viết

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều ngày 24/6, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai Tiểu Dự án 4 “Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Đây là dự án thuộc Hợp phần I dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2022.

Dự án nhằm mục tiêu: (i) Thu thập, chuẩn hóa, tích hợp, lưu trữ quản lý được dữ liệu đa ngành vùng ĐBSCL, đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa đồng bộ về thời gian, không gian, có độ tin cậy cao, từng bước khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu, dữ liệu thiếu sự thống nhất, đồng bộ hiện nay; (ii) Phân tích, thống kê, tổng hợp, mô hình hóa được dữ liệu đa ngành đảm bảo số liệu đồng bộ và được thống kê theo các quy định hiện hành; (iii) Đảm bảo cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về cơ sở dữ liệu đa ngành; lập các báo cáo định kỳ chuyên ngành, báo cáo tổng hợp phục vụ thích ứng khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng ĐBSCL; (iv) Thực hiện các nghiên cứu nhằm hỗ trợ hoạch định các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Theo đó, Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL sẽ được xây dựng tại thành phố Cần Thơ trên không gian kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường. Trung tâm sẽ được trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại. Cơ sở dữ liệu tích hợp đa ngành và chuyên ngành về tài nguyên và môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan được tích hợp chuẩn hóa và lưu trữ phục vụ cho chương trình, dự án, hoạt động thích ứng khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL.

Báo cáo về tình hình thực hiện dự án, ông Nguyễn Đức Phú – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cho biết, Ban Quản lý dự án đã làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ và Ngân hàng Thế giới để hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn các tư vấn kỹ thuật. Sau đó, sẽ tiếp tục trình Bộ kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ bước lập thiết kế bản vẽ, thi công – tổng dự toán cho dự án. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đang tiến hành phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư theo quy định pháp luật.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh, xây dựng cơ sở dữ liệu ĐBSCL là nhiệm vụ rất quan trọng của dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng đề nghị, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ và Ngân hàng Thế giới để lựa chọn tư vấn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu, có năng lực thực tiễn để xây dựng cơ sở dữ liệu vùng ĐBSCL; đồng thời, hoàn thiện và trình kế hoạch lựa chọn các nhà thầu, tổng mức đầu tư dự án và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công việc khác.

CTTĐT

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬