02/02/2023 Từ viết tắt Đọc bài viết

THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Khoản 3 Điều 33 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 về tham vấn trong quá trình đánh giá tác động môi trường; điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đăng tải  công khai hồ sơ tham vấn đánh giá môi trường của các dự án để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân...

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý"

Dự án: "Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý". Địa điểm dự án: phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Tường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chủ dự án: Công ty cổ phần Vinpearl. Quy mô diện tích khoảng: 33,8ha, trong đó, tổng diện tích đất ở là 67.610,38 m2, với tổng 657 căn.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) – xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La"

Dự án: "Đường GTNT từ xã Cà Nàng (bản Phát) – xã Chiềng Khay (bản Nà Mùn), huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La". Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La. Dự án với tổng chiều dài tuyến L = 28 km đi qua địa phận xã Cà Nàng, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn – Tam Chúc) huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa”

Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính (đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn – Tam Chúc) huyện Mỹ Đức, huyện Ứng Hòa”. Địa điểm thực hiện: xã Trầm Lộng, xã Hòa Lâm, Đội Bình, Lưu Hoàng và xã Hồng Quang thuộc huyện Ứng Hòa; xã Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội. Phạm vi Dự án: + Điểm đầu: Km35+870 giao với đường trục phía Nam tại Km31+800 (lý trình đường trục phía Nam). + Điểm cuối: Km49+095 giao với đường Hương Sơn - Tam Chúc. Quy mô Dự án: Với tổng chiều dài tuyến Dự án L=13,2km mặt cắt ngang B=21m (toàn tuyến có chiều dài 92,5km, hiện nay đã và đang đầu tư được 79,3km). -Xây dựng 04 nút giao bằng gồm: nút với đường trục phía Nam (vị trí đầu tuyến); nút giao với QL21B; nút giao với đường liên xã Hương Sơn; nút giao với đường Hương Sơn – Tam Chúc. -Xây dựng cầu vượt sông Đáy và sông Châu Giang (kênh Ngoại Độ). -Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt hệ thống tổ chức giao thông.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu đô thị mới Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An"

Dự án "Khu đô thị mới Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An". Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Chủ dự án: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam. Phạm vi thực hiện dự án: Khu đất quy hoạch thực hiện dự án có diện tích khoảng 9,14ha thuộc địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Quy mô dự án: - Quy mô diện tích CCN: khoảng 9,14ha; Quy mô dân số: khoảng 1.500 người.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Đầu tư xây dựng Đường từ Đồn Biên phòng Nhâm ra biên giới"

Dự án: "Đầu tư xây dựng Đường từ Đồn Biên phòng Nhâm ra biên giới". Địa điểm: xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ dự án: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xóm Cầu, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Dự án: "Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xóm Cầu, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An". Địa điểm thực hiện dự án: xóm Cầu, xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Chăn nuôi Minh Sáng. Phạm vi dự án: khu vực thực hiện dự án có diện tích 172.675,13 m2.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Thủy điện Nậm Cuổi 1B”.

Dự án: “Thủy điện Nậm Cuổi 1B”. Địa điểm: xã Nậm Hàng, Hua Bum, Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sơn Vũ Lai Châu.Tổng diện tích thực hiện Dự án: 10,26ha. Trong đó: Diện tích mặt bằng công trình (đập, lòng hồ, nhà máy, tuyến năng lượng, đường thi công vận hành, công trình phụ trợ + bãi thải, trạm phân phối) là 9,19ha; Diện tích công trình ngầm 1,07ha. Công suất: 7,5MW.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước”

Dự án "Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước”. Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước. Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước có các hạng mục được đề xuất thực hiện nằm rải rác trên phạm vi 13 xã/ thị trấn thuộc 4 huyện Hớn Quản, Chơn Thành, Bù Đốp, Lộc Ninh.Bao gồm xã Tân Hiệp, Đồng Nơ (huyện Hớn Quản), xã Minh Long, Thành Tâm (huyện Chơn Thành), xã Thanh Hòa, Tân Tiến, Tân Thành, thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp), xã Lộc Quang, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Hòa, Lộc An (huyện Lộc Ninh)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án: Cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chủ dự án: Công ty TNHH Lắp đặt Bảo ôn Hoa Năng. Địa điểm thực hiện dự án: xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu dân cư Ecolakes Mỹ Phước, quy mô 197,4 ha"

 

Dự án "Khu dân cư Ecolakes Mỹ Phước, quy mô 197,4 ha".Địa điểm thực hiện Dự án: phường Thới Hòa và phường Chánh Phú Hòa, thị xã bến Cát, tỉnh Bình Dương. Chủ dự án: Công Ty Cổ Phần Setiabecamex.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất cảm biến điện tử công suất 80.000.000 sản phẩm/năm”

Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất cảm biến điện tử công suất 80.000.000 sản phẩm/năm”. Chủ dự án: Công ty TNHH DKSK Sensor Vina. Dự án nằm tại KCN Việt Nam – Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng ĐT830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830)

Dự án đầu tư xây dựng ĐT830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830). Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Bến Lức và huyện Cần Đước (tỉnh Long An). Chủ dự án: Ban Quản lý dự án công trình giao thông Long An. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 9,37km, đi qua địa bàn huyện Bến Lức và huyện Cần Đước.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Sản xuất, chế tạo và bán các loại dây điện, dây điện có vỏ bọc, vỏ bọc dây điện và các loại máy móc, thiết bị, linh kiện điện và điện tử"

Dự án: Sản xuất, chế tạo và bán các loại dây điện, dây điện có vỏ bọc, vỏ bọc dây điện và các loại máy móc, thiết bị, linh kiện điện và điện tử. Địa điểm thực hiện: Lô C3, KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Quy mô diện tích sử dụng đất của Dự án là 19.544,6 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Điện tử Taisei Hà Nội.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt Hưng Phú, quy mô 20.000 con; chăn nuôi heo cai sữa, quy mô 10.000 con”

Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt Hưng Phú, quy mô 20.000 con; chăn nuôi heo cai sữa, quy mô 10.000 con”. Địa điểm thực hiện: xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Diện tích đất thực hiện Dự án 213.883 m2 tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư chăn nuôi Hưng Phú.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Công ty TNHH NIDEC Việt Nam Corporation”

Dự án: “Công ty TNHH NIDEC Việt Nam Corporation”. Đây là dự án nâng cấp, nâng công suất nên được thực hiện trong khuôn viên Công ty TNHH NIDEC Việt Nam Corporation hiện hữu có tổng diện tích là 50.000 m2 tại Lô I1-N2, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH NIDEC Việt Nam.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng đường trung thế cấp điện cho Đồn biên phòng Châu Khê (553)/ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An

Dự án "Đầu tư xây dựng đường trung thế cấp điện cho đồn biên phòng Châu Khê (553)/ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Chủ dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An. Vị trí thực hiện dự án: tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy gia công, sản xuất và lắp ráp thiết bị LED và thiết bị điện tử bằng công nghệ SMT"

Dự án "Nhà máy gia công, sản xuất và lắp ráp thiết bị LED và thiết bị điện tử bằng công nghệ SMT". Địa điểm thực hiện dự án: Nhà máy A2B2 – Phân khu sản xuất khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư nâng công suất Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology, sản xuất camera giám sát 100.000 sản phẩm/năm...

Dự án: "Đầu tư nâng công suất Nhà xưởng Công ty TNHH Ability Technology, sản xuất camera giám sát 100.000 sản phẩm/năm, camera (kỹ thuật số) 500.000 sản phẩm/năm, máy quay phim 100.000 sản phẩm/năm, thiết bị quang học gia dụng khác 100.000 sản phẩm/năm, các loại camera khác 200.000 sản phẩm/năm, máy in ảnh 100.000 sản phẩm/năm, khung ảnh kỹ thuật số 300.000 sản phẩm/năm, loa (có chức năng camera) 100.000 sản phẩm/năm tương đương quy mô từ 1.030 tấn sản phẩm/năm lên 1.666 tấn sản phẩm/năm". Địa điểm thực hiện: Lô B7_H_CN, Khu công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Diện tích nhà xưởng sử dụng 6.600m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Ability Technology.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt Lộc Phú, quy mô 18.000 con; chăn nuôi heo cai sữa, quy mô 22.000 con

Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt Lộc Phú, quy mô 18.000 con; chăn nuôi heo cai sữa, quy mô 22.000 con". Địa điểm thực hiện: thôn Nam Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Diện tích đất thực hiện Dự án 357.668,1 m2 tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Lộc Phú.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy luyện gang thép 500.000 tấn/năm”

Dự án: “Nhà máy luyện gang thép 500.000 tấn/năm”. Dự án được thực hiện tại Lô D, Khu công nghiệp Vũng Áng 1, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Chủ dự án: Công ty cổ phần gang thép Vũng Áng.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm

Dự án "Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm". Dự án do Công ty Cổ phần DAP - Vinachem làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trong khu đất thuộc khuôn viên nhà máy hiện có của Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM thuộc Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Nhà máy sản xuất da thuộc thành da thành phẩm, nâng công suất từ 72.000.000 ft2/năm lên 96.000.000 ft2/năm (tương đương khoảng 9.408 tấn/năm)"

Dự án: "Nhà máy sản xuất da thuộc thành da thành phẩm, nâng công suất từ 72.000.000 ft2/năm lên 96.000.000 ft2/năm (tương đương khoảng 9.408 tấn/năm)". Địa điểm thực hiện dự án: Lô V2, KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ dự án: Công ty TNHH Prime Asia (Việt Nam).

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao”

Dự án “Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao”. Địa điểm thực hiện dự án: tại thôn Nặm Bún, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Trường Thịnh.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Texon Việt Nam - Điều chỉnh, nâng công suất”

Dự án “Nhà máy Texon Việt Nam - Điều chỉnh, nâng công suất”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô K-1-2, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH Texon Việt Nam.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Sunway Communication Vietnam Subsidiary”

Dự án “Sunway Communication Vietnam Subsidiary”.Dự án “Sunway Communication Vietnam Subsidiary” thực hiện trên khu đất có diện tích 9.422,1 m2 tại Lô CN08-2, KCN Bình Xuyên II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Sunway Communication Việt Nam.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Sản xuất máy biến áp, thiết bị cảm ứng điện, điện tử Boulder (Việt Nam)”

Dự án “Sản xuất máy biến áp, thiết bị cảm ứng điện, điện tử Boulder (Việt Nam)”. Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng CN 06-5 thuộc Lô CN06, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Điện tử Boulder (Việt Nam).

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Cụm công nghiệp Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên"

Dự án "Cụm công nghiệp Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên". Dự án được thực hiện tại phường Lương Sơn và phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi heo Nhật Hải Minh

Dự án: Trang trại chăn nuôi heo Nhật Hải Minh. Địa điểm thực hiện dự án: Buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Chủ dự án: Công ty Cổ phần chăn nuôi Nhật Hải Minh.Dự án có tổng diện tích 213.703 m2 thuộc thôn Buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia, thực hiện theo Quyết số 158/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo Nhật Hải Minh. Dự án với công suất 24.000 con heo thịt tương đương với 3.840 đơn vị vật nuôi.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hô sơ tham vấn Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp, gia công các loại động cơ điện áp thấp có ứng dụng công nghệ cơ khí điện chính xác, công nghệ cao

Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp, gia công các loại động cơ điện áp thấp có ứng dụng công nghệ cơ khí điện chính xác, công nghệ cao (bao gồm các chi tiết, linh kiện, các bộ phận và các sản phẩm hoàn chỉnh) với quy mô 600.000 sản phẩm hoàn thiện và 820.000 bộ linh kiện đi kèm/năm (tương đương 67.570 tấn sản phẩm/năm) và chế tạo, gia công, lắp ráp động cơ điện và máy phát điện dùng cho ngành ôtô có ứng dụng công nghệ cơ khí, điện chính xác và công nghệ cao, với quy mô 200.000 sản phẩm/năm (tương đương 6.000 tấn sản phẩm/năm)”. Địa điểm thực hiện dự án: tại lô 309, đường số 9, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phạm vi, quy mô, công suất: Nâng công suất sản xuất, lắp ráp, gia công các loại động cơ điện áp thấp có ứng dụng công nghệ cơ khí điện chính xác, công nghệ cao (bao gồm các chi tiết, linh kiện, các bộ phận và các sản phẩm hoàn chỉnh) từ quy mô 340.000 sản phẩm hoàn thiện và 820.000 bộ linh kiện đi kèm/năm (tương đương 48.450 tấn sản phẩm/năm) lên quy mô 600.000 sản phẩm hoàn thiện và 820.000 bộ linh kiện đi kèm/năm (tương đương 67.570 tấn sản phẩm/năm). Chủ dự án: Công ty TNHH Sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Công ty TNHH Blue & Green Việt Nam – sản xuất cáp phẳng linh hoạt dùng cho laptop, điện thoại thông minh 96.000.000 sản phẩm/năm"

Dự án "Công ty TNHH Blue & Green Việt Nam – sản xuất cáp phẳng linh hoạt dùng cho laptop, điện thoại thông minh 96.000.000 sản phẩm/năm". Địa điểm thực hiện: Xưởng F2-1 (khu A), Lô A4, Đường NA1, khu công nghiệp Thới Hòa, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Blue & Green Việt Nam. Quy mô diện tích sử dụng đất của Dự án là 2.601,6 m2.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Sunshine Heritage Hà Nội)”

Dự án: “Khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Sunshine Heritage Hà Nội)”. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh. Diện tích thực hiện dự án là 230,53ha.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại bản Bà Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Dự án "Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại bản Bà Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An". Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Thạch Ngàn. Địa điểm thực hiện dự án: tại thung Manh, bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích đất xây dựng dự án: 181.564,57 m2.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư Xây dựng Nâng cấp Cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT và Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT thuộc bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2...

Dự án: "Đầu tư Xây dựng Nâng cấp Cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT và Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT thuộc bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khi bổ sung hạng mục công trình tạm: Dây chuyền phân tách tro xỉ". Địa điểm thực hiện: Dự án xây dựng dây chuyền phân tách tro xỉ được xây dựng ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Chủ dự án: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn”

Dự án “Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn”.Dự án được thực hiện tại Khu F, lô F1 –F17 và Khu H, lô H1 – H18, Đường D3, Khu công nghiệp Đức Hòa III-Slico, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích sử dụng đất là 362.891m2. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Tuấn.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá ốp lát lộ thiên tại xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, công suất khai thác: khoáng sản chính (đá ốp lát) 40.000m3/năm (nguyên khối), khoáng sản đi kèm (đá xây dựng) 74.000 m3/năm

Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá ốp lát lộ thiên tại xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, công suất khai thác: khoáng sản chính (đá ốp lát) 40.000m3/năm (nguyên khối), khoáng sản đi kèm (đá xây dựng) 74.000 m3/năm (nguyên khối)”. Chủ dự án: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Nam Hà. Tiến độ thực hiện dự án: 31 năm bao gồm thời gian đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường (1 năm).

- Công suất khai thác: 114.000 m3/năm (nguyên khối), trong đó:

+ Khoáng sản chính: đá ốp lát 40.000m3/năm (nguyên khối).

+ Khoáng sản đi kèm (đá xây dựng) 74.000 m3/năm (nguyên khối).

- Loại hình dự án: công trình khai thác mỏ lộ thiên, dự án đầu tư mới.

- Công nghệ: khai thác bằng phương pháp khai thác mỏ lộ thiên, áp dụng hệ thống khai thác theo lớp bằng, vận chuyển trực tiếp trên tầng. Sử dụng công nghệ khoan nổ mìn kết hợp công nghệ cưa cắt đá để tách đá ra khỏi nguyên khối, đá khối được đưa về nhà máy cưa xẻ và đánh bóng thành đá ốp lát, các đá không đủ tiêu chuẩn được xay nghiền làm đá xây dựng.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống thủy hải sản, nuôi ngao thương phẩm và xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen”

Dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống thủy hải sản, nuôi ngao thương phẩm và xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen”.Địa điểm thực hiện dự án: xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu phía Bắc, Khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2 thành phố Bắc Giang”

Dự án "Khu phía Bắc, Khu đô thị số 22 thuộc phân khu số 2 thành phố Bắc Giang”. Địa điểm thực hiện: Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang và xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Dự án được đầu tư trên diện tích khoảng 44,1 ha. Chủ dự án: Công ty TNHH Phát triển Đô thị HNB.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành

Dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành". Địa điểm thực hiện: huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành - Tỉnh Đồng Nai. Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 296 ha. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 39,04 km đi qua địa phận các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, tỉnh Đồng Nai. - Điểm đầu tuyến: Km0+000 (Tại khoảng Km1789+196 theo lý trình QL1), thuộc địa phận huyện Xuân Lộc; - Điểm cuối: Tại vị trí giao với Hương lộ 10 hiện hữu trên địa bàn xã Sông Nhạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình"

 

Dự án "Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình". Dự án được thực hiện tại xã Sào Báy và xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với quy mô diện tích 60,969 ha. Chủ dự án: Công ty CP Việt - Eco Hòa Bình.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất vải Sedo - Dung Quất

Dự án Nhà máy sản xuất vải Sedo - Dung Quất. Dự án được thực hiện tại vị trí số 12 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam – Singapore (KCN VSIP Quảng Ngãi), xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, có tổng diện tích khoảng 100.000 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Sedo Textile.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đường Vành Đai II, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Dự án Đường Vành Đai II, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Sóc Trăng và huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng. Dự án Đường Vành Đai II, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, có chiều dài tuyến khoảng 5.234,3 m; Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 583.000 m2 (tương đương khoảng 58,3 ha). Vị trí tuyến: Đầu tuyến từ điểm giao với đường Phạm Hùng thuộc Phường 8, tuyến phóng mới theo quy hoạch; cuối tuyến đấu nối vào Quốc Lộ 60 thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Thuỷ điện Nà An"

Dự án “Thủy điện Nà An" với công suất lắp máy là 10,2MW. Dự án thủy điện Nà An thuộc công trình công nghiệp cấp III được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, là dạng công trình nhà máy thủy điện đường dẫn. Nhà máy có 2 tổ máy với tổng công suất lắp máy là 10,2 MW, hàng năm cung cấp cho hệ thống điện với điện lượng trung bình hàng năm là 32,61 triệu kWh.. Địa điểm thực hiện dự án: xã Bản Bo huyện Tam Đường và xã Mường Khoa huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Be.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào Khu du lịch Suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn II)

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào Khu du lịch Suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn II). Địa điểm thực hiện dự án: các xã Gia Sinh, Gia Lạc, Gia Phong, Gia Minh, huyện Gia Viễn và xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Xây dựng nhà máy sản xuất sợi thép (công suất 72.000 tấn sản phẩm/năm)"

Dự án được lập quy hoạch thuộc địa phận KCN Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích quy hoạch là khoảng 20,0ha

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Nhà máy sản xuất quạt gia dụng công suất 750.000 sản phẩm/năm, quạt thông gió công suất 3.500.000 sản phẩm/năm...

Dự án "Nhà máy sản xuất quạt gia dụng công suất 750.000 sản phẩm/năm (tương đương 3.875 tấn sản phẩm/năm), quạt thông gió công suất 3.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 9.125 tấn sản phẩm/năm), máy bơm nước công suất 500.000 sản phẩm/năm (tương đương 4.400 tấn sản phẩm/năm)". Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Số 33 VSIP II-A, đường số 32, KCN Việt Nam-Singapore II-A, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Chủ dự án: Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (giai đoạn nâng công suất)

Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Thanh Nghị 3, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (giai đoạn nâng công suất). Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Tâm, Thanh Lưu (nay là thị trấn Tân Thanh) và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (giai đoạn nâng công suất)

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Tâm, Thanh Lưu (nay là thị trấn Tân Thanh) và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (giai đoạn nâng công suất). Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xi măng Xuân Thành.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà - điều chỉnh”

Dự án “Di dời, mở rộng nhà máy giấy Hoàng Hà - điều chỉnh”. Chủ dự án: Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sắt tại khu vực Làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”

Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sắt tại khu vực Làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”. Địa điểm thực hiện: Khu vực Làng Mỵ 1, xã Chấn Thịnh và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chủ dự án: Công ty Phát triển số 1 - TNHH một thành viên.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (Giai đoạn 1)”

Dự án “Tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (Giai đoạn 1)”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN &PTNT tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Trung tâm Sản xuất và Nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo Vũ Phong Tech"

Dự án "Trung tâm Sản xuất và Nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo Vũ Phong Tech". Dự án “Trung tâm sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo Vũ Phong Tech” được thực hiện trên khu đất Lô I-14.2, đường D14, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM với tổng diện tích là 2.166,6 m2. Chủ dự án: Công ty Cổ Phần Vũ Phong Tech.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư dây chuyền in phủ kính chì cho linh kiện dán bề mặt SMD

Dự án: Đầu tư dây chuyền in phủ kính chì cho linh kiện dán bề mặt SMD. Dự án Frit được triển khai trên lô đất B1 thuộc KCN Thăng Long II có diện tích 203.116 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Kyocera Việt Nam.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử AAC Bắc Giang”

Dự án: “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử AAC Bắc Giang”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN-04, KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chủ dự án: Công ty TNHH AAC Technologies Bắc Giang.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đường từ thị trấn Lạc Sơn và khu vực đồi Thung, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Dự án Đường từ thị trấn Lạc Sơn và khu vực đồi Thung, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạc Sơn. Dự án có tổng chiều dài khoảng 13,032 km bao gồm (1) Tuyến chính có chiều dài khoảng 11,842 km; (2) Tuyến nhánh 1 (kết nối tuyến chính với đường kết nối Vụ Bản với đường HCM) có chiều dài L=0,99 km; (3) Tuyến nhánh 2 (kết nối tuyến chính với đường vào khu di tích Hang Đá Trại) có chiều dài tuyến L=0,2 km. Phạm vi thực hiện Dự án nằm trong ranh giới địa lý hành chính của 05 xã bao gồm xã Yên Phú, xã Nhân Nghĩa, xã Tân Lập, xã Tuân Đạo, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín

Dự án Trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín. Địa điểm thực hiện: thửa đất số 66, 67, 72, 73 (tờ bản đồ số 39), 19, 24, 26, 30, 36, 64, 67, 68, 79, 80 (tờ bản đồ số 40), xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Tây An Khánh. Diện tích sử dụng đất của dự án: 284.278,1 m2. Công suất: 30.000 heo thịt và 30.000 heo cai sữa (2 lứa/năm). Sản phẩm dịch vụ cung cấp: heo thịt.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự án "Nhà máy sản xuất quạt gia dụng công suất 750.000 sản phẩm/năm (tương đương 3.875 tấn sản phẩm/ năm), quạt thông gió công suất 3.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 9.125 tấn sản phẩm/năm), máy bơm nước công suất 500.000 sản phẩm/năm

Dự án "Nhà máy sản xuất quạt gia dụng công suất 750.000 sản phẩm/năm (tương đương 3.875 tấn sản phẩm/ năm), quạt thông gió công suất 3.500.000 sản phẩm/năm (tương đương 9.125 tấn sản phẩm/năm), máy bơm nước công suất 500.000 sản phẩm/năm (tương đương 4.400 tấn sản phẩm/năm)". Chủ dự án: Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư, bổ sung các hạng mục khu xử lý chất thải tập trung, công suất 300 tấn/ngày”

Dự án “Đầu tư, bổ sung các hạng mục khu xử lý chất thải tập trung, công suất 300 tấn/ngày”. Địa điểm thực hiện: ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương VN.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh”

Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh”. Địa điểm thực hiện: xã Tiên Thanh và xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Tiên Thanh.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trung tâm sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam”

Dự án “Trung tâm sản xuất điện tử Chilisin tại Việt Nam”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô IN3-4*A và IN3-4*B, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Tổng diện tích dự án là 35.000 m2. Chủ dự án: Công ty TNHH Điện tử Chilisin (Việt Nam).

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Hợp Thành” tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Hợp Thành” tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Chủ dự án: Công ty TNHH Hợp Thành Gia Lai.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất gia công và lắp ráp thiết bị LED bằng công nghệ SMT

Dự án Nhà máy sản xuất gia công và lắp ráp thiết bị LED bằng công nghệ SMT. Địa điểm thực hiện dự án tại Nhà xưởng A2B2 thuộc nhà xưởng chuyên dụng ICT, phân khu sản xuất kinh doanh sản phẩm và dịch vụ CNTT – Khu A2, Khu Công nghiệp thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT"

Dự án "Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT". Dự án tiến hành nâng cấp, mở rộng luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT với chiều dài tuyến luồng 7030 m từ phao số 0 đến vũng quay tàu bến số 1. Bề rộng luồng 140m; cao độ đáy luồng -13,0m (HĐ); đường kính vũng quay tàu dùng chung 400m phục vụ tàu trọng tải đến 50.000 DWT (đầy tải) hoặc lớn hơn (đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải); mực nước chạy tàu +1,65 m (Hải đồ), tần suất P=50%. - Tổng khối lượng vật, chất nạo vét khoảng 3.787.347 m3. - Toàn bộ chất nạo vét của dự án được nhận chìm ở khu vực biển thuộc tỉnh Bình Định, có diện tích khoảng 100 ha, cách dự án khoảng 17km. Vị trí này đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương tại văn bản số 1982/UBND-KT ngày 15/4/2022. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Hàng hải.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Nhà máy Si Flex Việt Nam tại Bắc Giang (điều chỉnh quy mô)"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá ốp lát lộ thiên tại xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Thủy điện Suối Tân 3"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (Giai đoạn 1)"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất Harting Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi công nghiệp tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án S - Việt Nam

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây


Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án “Nhà máy Telstar Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch sinh thái và trồng cây dược thảo

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy Kraft với công suất 48.000 tấn sản phẩm/năm”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô 6.000 con; chăn nuôi heo nái, quy mô 700 con”.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Cấp nước thô cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn 3)"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy ABCO Electronics Vina

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long, giai đoạn 1- 255ha"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn II – tỉnh Hà Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Công ty TNHH Mitsui Precision Việt Nam

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử tại Thái Nguyên (Mở rộng lần 5)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án Nhà máy CheckPoint Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long (Đoạn từ đường vành đai 3,5 đến đường kênh Đan Hoài), huyện Đan Phượng”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Dự án Đường từ thị trấn Lạc Sơn và khu vực đồi Thung, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất, lắp ráp các loại đèn, thiết bị điện, điện tử không bao gồm công đoạn xi mạ, công suất 10.000.000 sản phẩm/ năm”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy KHVATECH Thái Nguyên"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử AAC Bắc Giang”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án của Công ty TNHH Lucent Trans Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư trang trại chăn nuôi heo nái Hùng Phát Farm Hai tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Thành lập Công ty TNHH Daeduck Việt Nam

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy BIGL Việt Nam

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án mở rộng quy mô, nâng công suất của nhà máy sản xuất ngoại thất Grand Leisure

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án Solum Electronics Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đường từ xã Sơn Hồng ra biên giới

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Cải tạo đường dây 110kV An Lạc- Trang Bạch- Uông Bí"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản TH3” (Công suất 11.500 tấn sản phẩm/năm, Kho lạnh bảo quản 20.000 tấn thành phẩm)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thủy sản Hùng Ngự” (công suất chế biến thủy sản 6.500 tấn sản phẩm/năm và kho lạnh bảo quản 10.000 tấn thành phẩm)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công linh kiện nhựa 2.000 tấn sản phẩm/năm, các loại khuôn mẫu bằng kim loại 1.000 tấn sản phẩm/năm và lắp ráp thành phẩm 600.000 sản phẩm/năm”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Công ty TNHH Mitsui Precision Việt Nam"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất máy Photocopy và máy in (Nâng công suất sản xuất các phụ kiện kèm theo từ 7.280.000 chiếc/năm đến 13.915.000 chiếc/năm)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô từ 900 con lên 10.000 con heo thịt/lứa nuôi”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án khu xử lý rác thải số 1 huyện Đại Từ, hạng mục: hố chôn lấp rác số 3 và các hạng mục phụ trợ tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Bia Carlsberg (Nâng công suất từ 360 triệu lít/năm lên 600 triệu lít/năm)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Mintech Vina tại Việt Nam” (Nâng công suất gia công tấm mạch in mềm FPCB (không bao gồm bảng mạch in 01 lớp và 02 lớp) từ 72.000.000 sản phẩm/năm lên thành 73.000.000 sản phẩm/năm và bổ sung mục tiêu sản xuất...

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Yura Cable Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên” tại phường Phùng Chí Kiên, phường Bạch Sam và xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Đức Hoàn Một, quy mô 36.000 con/năm” tại xã Kim Tân, huyện Ja Pa, tỉnh Gia Lai.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát Bốn, quy mô 36.000 heo thịt/đợt, mỗi năm nuôi 2,5 đợt”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 18.000 con lợn thịt/lứa (02 lứa/năm)”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt và heo nái, quy mô 12.000 con heo thịt và 2.400 con heo nái”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Tuyến tránh đường tỉnh 951 (Đoạn từ Km8+550 đến Km15+950)"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Thất (giai đoạn 1 từ Km 14+200 đến Km 18+500)"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Thủy điện Tăk Lê

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khai thác, vận hành, sản xuất nước khoáng đóng chai và kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng khoáng nóng Duyên Hải tại xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy Thép lá và Ống thép Dung Quất"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi heo Cư Prao”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án đầu tư công trình khai thác quặng sắt tại khu vực làng Mỵ 2, xã Nghĩa Tâm và xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Trang trại chăn nuôi heo Đức Hoàn Một, quy mô 36.000 con/năm"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng (thay đổi công nghệ sản xuất)

Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng (thay đổi công nghệ sản xuất)” do Công ty CP Môi trường Năng lượng Thăng Long là chủ đầu tư dự án. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Pearl Lô 01&02, cập nhật 2022”

Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Pearl Lô 01&02, cập nhật 2022”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô 01&02, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam. Chủ dự án: Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Lô 01&02 (sau đây gọi tắt là PVEP Lô 01&02).

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Điều chỉnh loại hình sản xuất Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm sắt, thép của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép HPS

Dự án Điều chỉnh loại hình sản xuất Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm sắt, thép của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép HPS. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN3, khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành Phố Hải Phòng. - Chủ dự án: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép HPS. Phạm vi của dự án: diện tích đất sử dụng: 14.990 m2. Quy mô, công suất: + Sản xuất, gia công, tạo hình và kinh doanh phôi thép, thép các loại, thép tạo hình (U, I, V) cao cấp công suất 100.000 tấn/năm; + Thép hợp kim đặc biệt, thép cơ khí chế tạo công suất 10.000 tấn/năm; + Kết cấu thép: 500 tấn/năm.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu đô thị mới Tiền Châu"

Dự án "Khu đô thị mới Tiền Châu". Địa điểm thực hiện: phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 507.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng (thay đổi công nghệ sản xuất)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Kế hoạch phát triển mỏ Pearl Lô 01&02, cập nhật 2022”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Điều chỉnh loại hình sản xuất Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm sắt, thép của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép HPS

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu đô thị mới Tiền Châu"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án Công ty TNHH AP Tech Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Tục bậc 1 (Nlm=21MW)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Etesy Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu công nghiệp Becamex-Bình Phước” (theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, diện tích 24.482.732 m2)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án thủy điện Nậm Bon 1

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường giao thông liên xã từ Tây Sơn đến Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Dongkwang

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Kẽm điện phân tại Khu công nghiệp Sông Công 1 - Thái Nguyên

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Sản xuất sản phẩm khóa chốt và dập định hình Boltun Việt Nam ”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy sản xuất Mô đun năng lượng mặt trời

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường từ bản Đìu Đo đến cột Mốc 561, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy thủy điện Vũ Quang tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh với công suất 4,8MW

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường từ thôn A Sò đi cột mốc 708, 703 tỉnh Quảng Nam

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Global Material Handling

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Hồ Ea Khal giai đoạn 1, tỉnh Đắk Lắk

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Trang trại chăn nuôi heo nái Green Farm Việt tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi heo nái ngoại sinh sản và heo sau cai sữa Thanh Thủy

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trang trại chăn nuôi heo nái ngoại sinh sản và heo sau cai sữa Tân An tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM dự án: Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt ngoại thương phẩm CNC tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cụm công nghiệp (CCN) Yên Mỹ”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đường từ bản Đìu Đo đến cột Mốc 561 xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tam vấn ĐTM Dự án: Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH Sagemcom Energy & Telecom Hải Phòng

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH Sagemcom Broadband Hải Phòng

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kẽm Vĩnh Bảo Việt Nam

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nâng công suất Nhà máy sản xuất vải dệt từ 4.000.000 mét vải/năm lên 36.000.000 mét vải/năm; sản xuất hàng may mặc từ 1.000.000 sản phẩm/năm lên 7.000.000 sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng 8.962 m2

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Cụm công nghiệp Hạnh Phúc – Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án của Công ty TNHH Torshare Việt Nam"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc (thay đổi điều chỉnh)”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Năng lượng mới Growatt Việt Nam

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án thủy điện Nùng Than 1

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cơ sở sản xuất Mô – Đun truyền thông không dây”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án “Nhà máy điện tử BYD Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Cải tạo đường dây 110 kV Phả Lại - Tràng Bạch - Uông Bí tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Bình Dương)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất, kinh doanh hóa chất và thu hồi muối kim loại”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), tỉnh Hà Tĩnh - Hạng mục Kênh Cầu Động”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Hưng”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Đầu tư xây dựng Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo (PLĐT12.22)”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy sản xuất, tái chế các loại sản phẩm hạt nhựa”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất gạch ốp lát gốm sứ Granite”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Thủy điện Pa Vây Sử 1

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy SEI OPTIFRONTIER Việt Nam

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy giấy Lam Sơn Thanh Hóa”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất dầu DO-R và FO-R, công suất: 500 tấn nguyên liệu/ngày”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) thành phố Pleiku, tình Gia Lai”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Dự án Nhà máy Worldtop Hà Nội Vina"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Khu du lịch sinh thái bãi dài (điều chỉnh)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nâng công suất sản xuất các sản phẩm từ 55 triệu mét vải/năm lên 150 triệu mét vải/năm”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Đông"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo Thiên Phú”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Dự án Nhà máy Dongyang Electronics – mở rộng"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Thành lập công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)” - (Nâng công suất và bổ sung sản phẩm mới)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Cụm công nghiệp Yên Trung- Thuỵ Hoà

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Dải cây xanh mặt nước khu C, khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Than”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy Hanbo Tech - Bắc Giang

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử BOI

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Nhà máy sản xuất dây, đinh bằng thép, công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường vành đai 4 theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải, đoạn từ QL2 đi ĐT.305

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Nam Sơn - Hạp Lĩnh

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Song Tân - Đức Hoà III” diện tích 244,63ha

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Liên Thành Long An diện tích 92,5625 ha.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Liên Thành Long An, có quy mô 92,5625 ha. Khu đất quy hoạch xây dựng KCN Đức Hòa III - Liên Thành Long An nằm trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Long An.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy Powernet Vina

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Trung tâm công nghệ và dịch vụ kỹ thuật công nghệ thông tin, truyền thông (IPEC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III - Mười Đây”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và kinh doanh Khu công nghiệp Đức Hòa III- Long Đức”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ ĐTM Dự án “Khu đô thị Phú Cường Phú Quý”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Mirae Vina

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) nái sinh sản tại Khu chăn nuôi Bó Tát

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án của Công ty TNHH Sanhua (Việt Nam)” - Dự án mở rộng, nâng công suất

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nhà máy Seojin Auto Vina – Bắc Ninh

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án “Xưởng sản xuất điện khí Jili Việt Nam”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi heo Hùng Phát Farm Một

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án nhà máy điện gió số 11”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án: Nhà máy Fukang Technology

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Key Tronic Viet Nam (Nâng công suất sản xuất từ 900 tấn sản phẩm/năm lên 5.850 tấn sản phẩm/năm)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Đường dây 110KV cấp điện cho Nhà máy xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án thành lập Công ty kinh doanh EMS Meiko Longcheer

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng IIICao su Bình Long” diện tích 293,872ha (Hạng mục: Bổ sung nghành nghề và nâng công suất hệ thống xử lý nước thải)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao gói xi măng công suất 15.000 tấn/năm (điều chỉnh)”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Nâng cấp đoạn Km18-K80, Quốc lộ 4B

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1), diện tích 500 ha

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Xây dựng tuyến đường từ QL.7 đến QL.7C (đường N5), huyện Đô Lương (giai đoạn 1, lý trình từ Km0+00 đến Km2+500)

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Điểm Du lịch số 2A” tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Công ty TNHH ER Vina

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn Dự án: “Trang trại chăn nuôi kết hợp nông nghiệp hữu cơ Tổ Hợp Xanh”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Gia công, sản xuất thiết bị điện thoại di động Tinno”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất Bao bì Kim Đức”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM “Dự án Nhà máy thép DHS”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy RRC Power Solutions”

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Tổ hợp thương mại dịch vụ Thung lũng xanh – Green Valley.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Key Tronic Viet Nam (Nâng công suất sản xuất từ 900 tấn sản phẩm/năm lên 5.850 tấn sản phẩm/năm)"

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Khu dân cư số 2, xã Mỹ Thái

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Việt Nam Paiho tại Khu công nghiệp Tân Tạo”

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi”

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài”

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Công ty TNHH Spartronics Việt Nam tại Nam Tân Uyên” (Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thiết kế mạch điện tử và các sản phẩm điện tử, quy mô 200.000.000 sản phẩm/năm)

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đường dây 500kV Tuabin khí Dung Quất - Krông Buk

Dự án Đường dây 500kV Tuabin khí Dung Quất - Krông Buk. Vị trí thực hiện dự án: Đường dây 500kV Tuabin khí Dung Quất - Krông Buk xuất phát từ điểm đầu là cột cổng 500kV của SPP 500kV TTĐL Dung Quất dự kiến tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến cột cổng 500kV TBA 500kV Krông Buk dự kiến đặt tại xã Ea Kiết, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đăk Lăk. Tuyến đường dây có chiều dài dự kiến khoảng 400,0km. Hướng tuyến đường dây theo phương án chọn đi qua địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Đăk Lăk. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà”

Dự án “Đường dây 110kV từ TBA 220kV Phố Cao – TBA 110kV Hưng Hà”. Địa điểm thực hiện: huyện Ân Thi, huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên và huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn"

Dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn". Vị trí xây dựng Dự án thuộc địa bàn phường Quảng Châu, phường Quảng Thọ, Quảng Vinh thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có diện tích là 267.516,9 m2 theo quy hoạch. Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa"

Dự án "Thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa". Vị trí xây dựng Dự án thuộc địa bàn phường Quảng Phú và Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có diện tích là 833.161,25 m2 theo quy hoạch. Chủ dự án: Công ty TNHH thành phố giáo dục quốc tế Thanh Hóa.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung

Dự án Xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung. Địa điểm thực hiện dự án: Khu phố 8, Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp- khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố Đông Hà

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh

Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh.Địa điểm thực hiện dự án: Lô 37 và Lô 37-2, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Chủ dự án: Công ty TNHH Điện tử Meiko Quang Minh.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm”

 

Dự án: “Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm”. Địa điểm thực hiện: xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Thành phố - Đảo Phú Quốc.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Phía Nam thuộc Khu đô thị số 4, thị trấn Đồi Ngô”

Dự án “Phía Nam thuộc Khu đô thị số 4, thị trấn Đồi Ngô”. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NALICO.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư khai thác đá hoa trắng tại khu vực Phan Thanh 1, Phan Thanh 2, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Dự án đầu tư khai thác mỏ đá hoa trắng tại khu vực Phan Thanh 1, Phan Thanh 2, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Địa điểm thực hiện: xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến khoáng sản Vũ Gia Yên Bái.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Kế hoạch phát triển mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3”

Dự án: “Kế hoạch phát triển mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3”. Chủ dự án: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro).

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Yujin Enc Vina

Dự án: Yujin Enc Vina. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN12-02, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tên chủ dự án: Công ty TNHH Yujin Enc Vina.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án SAMJIN LND VINA

Dự án SAMJIN LND VINA. Địa điểm thực hiện: Lô A12-1, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ dự án: Công ty TNHH Samjin LND Vina.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: "Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp bộ dây, cáp điện trong ô tô"

 

Dự án: "Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp bộ dây, cáp điện trong ô tô". Địa điểm thực hiện: Lô CN-04 và lô CN-05, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chủ dự án: Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1) khu Kinh tế quốc phòng Mường Chà, tỉnh Điện Biên/QK2

Dự án Đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 1) khu Kinh tế quốc phòng Mường Chà, tỉnh Điện Biên/QK2. Chủ dự án: Đoàn 379, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hoá 3”

Dự án: “Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hoá 3”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Nguyệt Ấn và xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hoá 3.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hoá 2”

Dự án: “Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hoá 2”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Nguyệt Ấn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hoá 2.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Mở rộng Bến cảng Baria Serece

Dự án: Mở rộng Bến cảng Baria Serece. Địa điểm thực hiện: Cảng Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ Dự án: Công ty Cổ phần Dịch vụ XNK Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

-Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Suối khoáng Phong Điền”

Dự án “Suối khoáng Phong Điền”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Khải Hoàn.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: “Nhà máy sản xuất hợp kim đặc biệt - công nghệ cao”

Dự án: “Nhà máy sản xuất hợp kim đặc biệt - công nghệ cao”. Địa điểm thực hiện dự án: Lô C5a, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại Kim Thịnh.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng”

Dự án: “Nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nghĩa Hưng .

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Sản xuất máy biến áp, EMI filter”

"Dự án Sản xuất máy biến áp, EMI filter”. Địa điểm thực hiện dự án: phía Bắc quốc lộ 5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chủ đầu tư dự án: Công ty TNHH Long Vina Electronics.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Sản xuất máy biến áp, khuôn bobbin và đèn led”

Dự án “Sản xuất máy biến áp, khuôn bobbin và đèn led”. Địa điểm thực hiện: Phía Bắc Quốc lộ 5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hankook Bobbin Việt Nam.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Green Planet. DC (điều chỉnh)

Dự án Green Planet. DC (điều chỉnh). Địa điểm thực hiện dự án: nằm tại lô đất A3-1, khu A3, đường D2&N2, KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư dự án: Công ty cổ phần Green Planet Distribution Center.

 

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa. Dự án đi qua địa phận của 05 huyện bao gồm: huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu (huyện Tây Ninh); huyện Đức Hòa (tỉnh Long An). Chủ dự án: Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải.

 

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đường TTBG tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2021-2025)

Dự án Đường TTBG tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2021-2025). Chủ đầu tư: Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khai thác giai đoạn 2 mỏ vonfram – đa kim Núi Pháo thuộc Dự án khai thác, chế biến vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”

Dự án “Khai thác giai đoạn 2 mỏ vonfram - đa kim Núi Pháo thuộc Dự án khai thác, chế biến vonfram, fluorit, bismuth, đồng và vàng Núi Pháo, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”. Chủ dự án: Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

 

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An”

Dự án: “Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An”.Địa điểm thực hiện dự án: tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Chủ dự án: Công ty Cổ phần bất động sản Hano – Vid.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời ET Solar (Điều chỉnh nâng công suất)

Dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời ET Solar (Điều chỉnh nâng công suất). Địa điểm thực hiên dự án: Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ Dự án: Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng ET (Việt Nam).

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Nâng cấp tuyến đường từ đồn biên phòng Hua Bum ra mốc 52, huyện Nậm Nhùn; đường ra biên giới đoạn từ bản Tá Pạ - khu vực mốc 34, huyện Mường Tè

Dự án Nâng cấp tuyến đường từ đồn biên phòng Hua Bum ra mốc 52, huyện Nậm Nhùn; đường ra biên giới đoạn từ bản Tá Pạ - khu vực mốc 34, huyện Mường Tè. Chủ dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Cải tạo, nâng cấp đường vào Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải và trung tâm xã Vàng Ma Chải

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường vào Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải và trung tâm xã Vàng Ma Chải. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Chủ dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng (điều chỉnh)

Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Anh Hồng (Điều chỉnh quy mô diện tích từ 55,2416ha xuống 44,6081ha; bổ sung ngành nghề và nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung từ 2.000m3/ngày đêm lên 7.500m3/ngày đêm)”. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Hồng.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện”

Dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện”. Chủ dự án: Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín

Dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lộc Phát Tây Ninh.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án điều chỉnh công suất Trang trại rau, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGAP và chăn nuôi an toàn sinh học

Dự án điều chỉnh công suất Trang trại rau, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGAP và chăn nuôi an toàn sinh học. Chủ dự án: Công ty TNHH MTV TS Farm Việt Nam.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM "Dự án Laird Việt Nam”

Dự án Laird Việt Nam” tại Lô K10, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng) xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Chủ Dự án: Công ty TNHH Laird Việt Nam.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

- Dự thảo hồ sơ tham vấn đánh giá ĐTM Dự án: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

Dự án: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam. Địa điểm thực hiện dự án: Lô J1-J2, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đại diện Chủ dự án: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư. Đại diện Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.
Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

 

 MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan

 Content Editor ‭[7]‬