THỨ TRƯỞNG LÊ MINH NGÂN

Thứ trưởng LÊ MINH NGÂN

 

Họ và tên: Lê Minh Ngân

Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sinh ngày: 05/10/1969

Quê quán: xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.37956868

E-mail: lmngan@monre.gov.vn

- Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: quản lý đất đai, biển và hải đảo.

- Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

- Làm nhiệm vụ Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá; Thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (của Chính phủ).

- Theo dõi các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

 Content Editor