THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Thứ trưởng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA  

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Hoa

Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sinh ngày: 28/9/1966

Quê quán: Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.37956868 (6666)

E-mail: ntphoa@monre.gov.vn

- Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ; các công tác pháp chế, thi đua - khen thưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường. Giúp Bộ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ.

- Theo dõi các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

 Content Editor