THỨ TRƯỞNG TRẦN QUÝ KIÊN

Thứ trưởng TRẦN QUÝ KIÊN

 

Họ và tên: Trần Quý Kiên

Chức vụ: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sinh ngày: 02/8/1964

Quê quán: xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.37324857

E-mail: tqkien@monre.gov.vn

- Chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản; các công tác: văn phòng, công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng, doanh nghiệp, điều dưỡng, phục hồi chức năng.

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Bộ; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Giúp Bộ trưởng phụ trách Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Theo dõi các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng.

 Content Editor