MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, Nhà trường thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 40 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dung: thi tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 08/3/2021 (giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh (Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện). Điện thoại liên hệ: 02839913978.

Chi tiết xin xem tại Thông báo và tải Phiếu đăng ký dự tuyển

 Content Editor ‭[5]‬