MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo về tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo về tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2021, Các ngành đào tạo tiến sĩ: Biến đổi khí hậu, Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Hình thức tổ chức tuyển sinh: Xét tuyển

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 05/10/2021, tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học: Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Tháng 10 năm 2021

Thời gian nhập học: Tháng 11 năm 2021 (Sau khi người dự tuyển nhận Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh)

Thông tin chi tiết xin xem tại đây

 Content Editor ‭[5]‬