MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2313/QĐ-BTNMT ngày 19/10/2020, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hội đồng đấu giá) đã có Thông báo số 03/TB-HĐĐG ngày 03/6/2021 thông báo về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Theo đó, dự kiến cuộc đấu giá sẽ tổ chức vào hồi 8 giờ 30 ngày 07/7/2021 tại Hội trường tầng II - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, khu mỏ đá hoa xã Châu Tiến nêu trên thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/ 2012 nhưng đến nay đã hết kỳ quy hoạch. Vấn đề này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài kỳ quy hoạch đối với mỏ đá hoa xã Châu Tiến cũng như một số mỏ khác sang giai đoạn sau năm 2020. Do đó, trong thời gian chưa có ý kiến chính thức của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kỳ quy hoạch như đã nêu trên, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá hoa xã Châu Tiến. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kỳ quy hoạch sang sau năm 2020, Hội đồng đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ thông báo về thời gian tiếp tục thực hiện cuộc đấu giá bằng văn bản đến Công ty.

Về hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá của đơn vị được Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo lưu để tiếp tục tiến hành thực hiện các bước thủ tục, trình tự tiếp theo của cuộc đấu giá khi đã đủ điều kiện tổ chức theo quy định. Trường hợp đơn vị đã nộp tiền đặt trước hoặc bảo lãnh dự đấu giá đề nghị liên hệ với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để được hoàn trả theo
quy định. Trường hợp đơn vị không có nhu cầu tiếp tục tham gia cuộc đấu giá nêu trên có thể nhận lại hồ sơ và tiền mua hồ sơ tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.39330735.

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo để tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện./.

 Content Editor ‭[5]‬