MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-BTNMT ngày 6/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Viện đang triển khai các hoạt động của công tác tuyển dụng viên chức theo quy định.

  1. Số lượng tuyển: 23
  2. Yêu cầu trình độ:
  • Có trình độ đại học trở lên các ngành Địa chất, môi trường, quản trị, tài chính, quản lý công.
  • Có trình độ ngoại ngữ và tin học phù hợp vị trí việc làm dự tuyển
  • Ưu tiên nam giới do đặc thù công việc phải thực hiện công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát địa chất ở các vùng miền núi khó khăn.
  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo.
  3. Nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn Phòng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (phòng 102), địa chỉ Số 67, đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội; Điện thoại : (024).38 544 386.
  4. Hình thức, thời gian tuyển dụng: Thi tuyển

+ Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, dự kiến từ ngày 24/9 đến 25/9/2021.

+ Vòng 2: Thi phỏng vấn, dự kiến từ ngày 15/11 đến ngày 18/11/2021.

(Lưu ý: Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển).

 Content Editor ‭[5]‬