MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công bố tọa độ, diện tích khu vực điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản vàng gốc bằng nguồn vốn góp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014, Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo kết quả xét chọn nhà đầu tư góp vốn tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản như sau:

1. Tên đề án: Điều tra đánh giá khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm khu vực Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

2. Diện tích điều tra, đánh giá: 0,96km2.

Tọa độ, và diện tích khu vực Nước Vin

Điểm góc

Tọa độ hệ VN2000, KTT 107,750, múi chiếu 30

Diện tích (km2)

X(m)

Y(m)

1

1690200

542500

0,96

2

1690200

542960

3

1688980

543190

4

1688830

542740

5

1688850

542220

 

3. Nhà đầu tư được chọn: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Hưng Thịnh.

- Địa chỉ: DV 11, LK 517, khu đô thị Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Hưng Thịnh có trách nhiệm liên hệ với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để ký cam kết và làm các thủ tục góp vốn để triển khai đề án./.

 

 Content Editor ‭[5]‬