MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công bố tọa độ, diện tích khu vực điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản vàng gốc bằng nguồn vốn góp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014, Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo kết quả xét chọn nhà đầu tư góp vốn tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản như sau:

I. Tên đề án và nhà đầu tư được chọn:

1. Đề án: Điều tra, đánh giá khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm khu vực Xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích điều tra, đánh giá: 25,0km2.

- Nhà đầu tư được chọn: Công ty Cổ phần khoáng sản An Châu.

- Địa chỉ: Số 8, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Đề án: Điều tra đánh giá khoáng sản vàng gốc và khoáng sản đi kèm khu vực Đắk Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích điều tra, đánh giá: 8,0km2.

- Nhà đầu tư được chọn: Công ty TNHH Nghĩa Sơn.

- Địa chỉ: Số 80 Đỗ Đăng Tuyến, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Đề án: Điều tra, đánh giá khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm khu vực xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích điều tra, đánh giá: 7,0km2.

- Nhà đầu tư được chọn: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm Nông nghiệp Việt Nam.

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

4. Đề án: Điều tra, đánh giá khoáng sản vàng gốc và khoáng sản đi kèm khu vực Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích điều tra, đánh giá: 6,0km2.

- Nhà đầu tư được chọn: Công ty cổ phần khoáng sản Thuận Tiến.

- Địa chỉ: Số 29 Bùi Thị Xuân, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

5. Đề án: Điều tra đánh giá khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm khu vực Phước Năng – Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích điều tra, đánh giá: 115,0km2.

- Nhà đầu tư được chọn: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng đường bộ 668.

- Địa chỉ: Số 68, ngõ 88, phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội..

6. Đề án: Điều tra đánh giá khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm khu vực Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích điều tra, đánh giá: 47,0km2.

- Nhà đầu tư được chọn: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng đường bộ 668.

- Địa chỉ: Số 68, ngõ 88, phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

7. Đề án: Điều tra đánh giá khoáng sản vàng gốc và các khoáng sản đi kèm khu vực Phước Sơn – Trà My, huyện Phước Sơn và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích điều tra, đánh giá: 181,0km2.

- Nhà đầu tư được chọn: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng đường bộ 668.

- Địa chỉ: Số 68, ngõ 88, phố Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

II. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, các Công ty được chọn đầu tư góp vốn thực hiện các đề án nêu trên có trách nhiệm liên hệ với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để ký cam kết và làm các thủ tục góp vốn để triển khai đề án./.

 

 Content Editor ‭[5]‬