MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận đăng ký dự thi: Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 25/3/2022.

2. Thời gian ôn tập và thi: Ngày 27/3/2022 (Chủ Nhật).

3. Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

4. Học phí: 500.000 đ/thí sinh (bao gồm học phí ôn tập và thi).

5. Đăng ký dự thi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu dự thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT đăng ký với Trung tâm Giáo dục thường xuyên qua số điện thoại: 0243.8385149 hoặc Email: ttdtcbcc@gmail.com.

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Duy Hiến, chuyên viên văn phòng Trung tâm Giáo dục thường xuyên, điện thoại 0968.225.879./.

Chi tiết nội dung Thông báo tải tại đây.

 

 Content Editor ‭[5]‬