MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án "Thành lập Công ty TNHH Transon Việt Nam (Giai đoạn 3)"

Thông tin chung về dự án

1. Chủ đầu tư

- Tên dự án: “Thành lập Công ty TNHH Transon Việt Nam (Giai đoạn 3)”

- Chủ dự án: Công ty TNHH Transon Việt Nam

- Đại diện: Kim Yong Won                             Chức vụ: Tổng giám đốc

- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

2. Vị trí thực hiện

Dự án thành lập Công ty TNHH Transon Việt Nam (Giai đoạn 3) của Công ty TNHH Transon Việt Nam có tổng diện tích 31.821,2 m2, bao gồm: thửa đất số 254, tờ bản đồ số F-48-116-123-C có diện tích 21.821,2 m2 và thửa đất số 239, tờ bản đồ số F-48-116-123-C có diện tích 10.000 m2, trong KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Vị trí tiếp giáp Dự án như sau:

+ Phía Bắc giáp Công ty Đại Mỗ;

+ Phía Nam giáp Công ty Fragrances;

+ Phía Tây giáp Công ty SUDICO;

+ Phía Đông Bắc giáp Công ty Seyoung (HQ).

3. Phạm vi quy mô, công suất

Công ty TNHH Transon Việt Nam đang hoạt động ổn định tại khu đất diện tích 21.821,2 m2, toàn bộ các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường đều thực hiện theo Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM số 1012/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Khu vực mở rộng, Công ty thuê lại đất, nhà xưởng có diện tích 10.000 m2 cũng đã được xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ các công trình chính, công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật như khu vực vệ sinh, mạng lưới thu gom nước mưa, nước thải, bể phốt,…

Chi tiết nội dung tham vấn dự án tại đây.

Mời các quý độc giả tham gia góp ý kiến về dự án. Các ý kiến góp ý xin gửi vào địa chỉ Email: thamvandtm@monre.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬