MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất các thiết bị điều khiển tự động (xi lanh, van, cụm van, đế van,…) công suất: 497.972.800 bộ sản phẩm/năm

 Thông tin chung:

1. Tên dự án: “Nhà máy sản xuất các thiết bị điều khiển tự động (xi lanh, van, cụm van, đế van,…) công suất: 497.972.800 bộ sản phẩm/năm (tương đương: 6.305 tấn sản phẩm/năm) bao gồm công đoạn xi mạ trên bề mặt các thiết bị công suất: 403 tấn/năm; Sản xuất vỏ xi lanh công suất: 810 tấn sản phẩm/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)”

  • Địa điểm thực hiện dự án: Lô K, Đường N2-5, KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

2. Chủ dự án: Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam)

3. Phạm vi, quy mô, công suất, loại hình dự án:

- Phạm vi

Phạm vi báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất các thiết bị điều khiển tự động (xi lanh, van, cụm van, đế van,…) công suất: 497.972.800 bộ sản phẩm/năm (tương đương: 6.305 tấn sản phẩm/năm) bao gồm công đoạn xi mạ trên bề mặt các thiết bị công suất: 403 tấn/năm; Sản xuất vỏ xi lanh công suất: 810 tấn sản phẩm/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ)” tại Lô K, Đường N2-5, KCN Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bao gồm các nội dung sau:

+ Lắp đặt máy móc thiết bị cho mục tiêu bổ sung quy trình sản xuất Van Polot với công suất 31.972.800 sản phẩm/năm, tương đương 405 tấn sản phẩm/năm;

+ Vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường đối với các công trình mới.

- Quy mô, công suất, loại hình dự án:

Sản phẩm đầu ra của dự án là các thiết bị điều khiển tự động (xi lanh, van, cụm van, đế van,…) công suất: 497.972.800 bộ sản phẩm/năm (tương đương: 6.305 tấn sản phẩm/năm) bao gồm công đoạn xi mạ trên bề mặt các thiết bị công suất: 403 tấn/năm; Sản xuất vỏ xi lanh công suất: 810 tấn sản phẩm/năm (không bao gồm công đoạn xi mạ).

Việc thực hiện dự án góp phần:

+ Nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhờ công nghệ tiên tiến và hệ thống quản lý kinh doanh hiệu quả;

+ Cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý;

+ Sử dụng những thiết bị tiên tiến, máy móc hiện đại giúp việc sản xuất ổn định và chất lượng sản phẩm tốt hơn;

+ Tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương;

+ Góp phần đóng góp vào ngân sách của nhà nước.

Loại hình dự án:  là dự án đầu tư lắp đặt máy móc thiết bị mới để bổ sung mục tiêu sản xuất, nâng công suất sản xuất trên diện tích nhà xưởng hiện hữu.
4. Công nghệ sản xuất:

Quy trình gia công sản xuất các thiết bị điều khiển tự động như các loại xi lanh, van, cụm van, đế van,...

Chi tiết nội dung tham vấn dự án tại đây.

Mời các quý độc giả tham gia góp ý kiến về dự án. Các ý kiến góp ý xin gửi vào địa chỉ Email: thamvandtm@monre.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬