MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương

Thông tin chung về dự án

1.Tên dự án

KHU ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG KHOÁNG NÓNG XÃ QUẢNG YÊN, HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

2.Thông tin về chủ dự án

Chủ dự án: Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá

Địa chỉ liên hệ: MB530, Khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hoá, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

3. Địa điểm thực hiên dự án: 

Dự án được thực hiện tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương số 3546/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá, ranh giới quy hoạch của dự án được xác định như sau:

- Phía Bắc: Giáp Quốc lộ 45;

- Phía Nam: Giáp kênh tưới B22 và đường giao thông thôn Chín Cảnh;

- Phía Đông: Giáp sông Lý;

- Phía Tây: Giáp đường giao thông thôn Yên Bình.

Tổng diện tích thực hiện dự án là 99,5 ha.

4.Tiến độ thực hiện dự án

Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 04 năm (kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư theo quy định). Tiến độ triển khai dự án được dự kiến như sau:

- Quý I/2022 - Quý III/2022: Hoàn thành các thủ tục pháp lý

- Quý IV/2022 - Quý III/2025: Hoàn thành đầu tư xây dựng dự án.

- Quý III/2025 - Quý IV/2025: Đưa dự án đi vào khai thác vận hành.

Chi tiết nôi dung tham vấn ĐTM của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý về dự án. Các ý kiến góp ý xin được gửi về địa chỉ

Email: thamvandtm@monre.gov.vn.

Trân trong cảm ơn.

 Content Editor ‭[5]‬