MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn đánh giá tác động môi trường Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”

Thông tin dự án

1. Tên dự án

Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”

2. Phạm vi thực hiện

Phạm vi thực hiện dự án sẽ được triển khai trên địa bàn của 54 xã tại 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải; thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh.

3. Quy mô đầu tư

Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án được tổng hợp như bảng dưới đây:

Bảng 2: Tổng hợp quy mô của dự án

STT

Hạng mục

Số lượng công trình

Tổng quy mô

1

Đường giao thông nông thôn

65

150 km

2

Cầu giao thông nông thôn

8

8 cái

3

Đê bao

7

18 km

4

Cống

4

4 cái

5

Nạo vét kênh thuỷ lợi

6

23 km

6

Điện

3

8,3 km

7

Công trình khác

3

3

Tổng

96

 

 

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn dự án tại đây.

Mời các quý độc giả quan tâm tham gia góp ý kiến đối với dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 Content Editor ‭[5]‬