MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án "Khai thác quặng sắt bằng phương pháp kết hợp lộ thiên và hầm lò tại khu Cao Vinh và Khuôn Làng-mỏ sắt Tùng Bá, thuộc xã Thái An, huyện Quản Bạ, xã Thuận Hòa và Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang"

Thông tin chung

1.Tên dự án:

Dự án “Khai thác quặng sắt bằng phương pháp kết hợp lộ thiên và hầm lò tại khu Cao Vinh và Khuôn Làng-mỏ sắt Tùng Bá, thuộc xã Thái An, huyện Quản Bạ, xã Thuận Hòa và Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang”

2.Tên chủ đầu tưCông ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản An Thông

Địa chỉ liên lạc: Số 415 đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Người đại diện: Ông Phạm Quốc Vinh;     Chức vụ: Giám đốc.

3. Phạm vi. quy mô, công suất

a.Phạm vi

Dự án Khai thác quặng sắt bằng phương pháp hỗn hợp lộ thiên và hầm lò tại mỏ sắt khu Cao Vinh và Khuôn Làng - mỏ sắt Tùng Bá, thuộc xã Thái An, huyện Quản Bạ, xã Thuận Hòa và Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là dự án mới) có tổng diện tích sử dụng là 144,63 ha, thuộc địa phận ba xã Thái An (huyện Quản Bạ), Thuận Hòa và Tùng Bá (huyện Vị Xuyên). Dự án mỏ sắt Tùng Bá mới có toàn bộ diện tích nằm trong lòng dự án cũ và nhỏ hơn dự án cũ 49,07ha (dự án cũ rộng 193,7ha).

Dự án được chia thành hai khu vực chính là khu Cao Vinh và khu Khuôn Làng, tọa độ khép góc vị trí thực hiện dự án được xác định trên hệ tọa độ VN2000 trục tọa độ 105o00’ múi chiếu 6o, chi tiết bảng tọa độ các điểm khép góc thuộc dự án được đính kèm tại phụ lục của báo cáo.

b. Quy mô, công suất

Quy mô dự án

Dự án mỏ sắt Tùng Bá mới có tổng diện tích chiếm dụng đất là 144,63ha, thấp hơn so với dự án cũ 49,07ha. Diện tích dự án thuộc ba xã, trong đó 0,51ha thuộc xã Thái An (huyện Quản Ba), 28,46ha xã Thuận Hòa và 124,53ha thuộc xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Khu mỏ của dự án được chia thành hai khu là khu Cao Vinh và khu Khuôn Làng, trong đó khu Cao Vinh chiếm 97,7ha bao gồm 04 khai trường; 03 bãi thải và 01 khu mặt bằng xây dựng xưởng tuyển. Khu Khuôn Làng có diện tích 46,86ha thuộc xã Tùng Bá với 02 khai trường và một khu mặt bằng phụ trợ.

Theo pháp luật về xây dựng, dự án thuộc loại cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp III. Nhóm dự án: Nhóm B, thiết kế 2 bước. Các công trình xây dựng chủ yếu là công trình 1 tầng, quy mô cấp IV. Các công trình kiến trúc chủ yếu là kết cấu xây tường thu hồi, mái tôn, xà gồ, vì kèo thép và các công trình nhà xưởng kiểu lắp ghép. Chế độ làm việc của xưởng tuyển như sau 6 giờ/ca, 3 ca/ngày và 300 ngày/năm.

c. Công suất dự án

* Công suất nhà máy:

Công suất khai thác tính theo sản phẩm nguyên khai chưa qua chế biến thì dự án có công suất là 850.000[A1] tấn quặng nguyên khai/năm. Công suất chế biến tính theo sản phẩm tinh quặng đã qua chế biến là 500.000 tấn tinh quặng/năm. Trong đó quy mô đầu tư được chia thành 2 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn thứ nhất:

+ Công suất khai thác theo sản phẩm nguyên khai chưa qua chế biến: 250.000 tấn nguyên khai/năm.

+ Công suất chế biến theo sản phẩm đã qua chế biến: 150.000 tấn tinh quặng/năm (Fe>60%).

+ Thời gian thực hiện từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 của dự án.

- Giai đoạn thứ hai:

+ Công suất khai thác theo sản phẩm nguyên khai chưa qua chế biến: 600.000 tấn nguyên khai/năm.

+ Công suất chế biến theo sản phẩm đã qua chế biến: 350.000 tấn tinh quặng/năm (Fe>60%).

- Thời gian thực hiện từ năm thứ 4 đến năm thứ 16 của dự án.

d. Trữ lượng địa chất

Tổng trữ lượng, tài nguyên sắt toàn khu mỏ cấp 121 và 122 đã được phê duyệt tại Quyết định số 771/QĐ-HĐTLKS ngày 29/12/2010 của Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia về việc phê duyệt trữ quặng sắt trong “Báo cáo kết quả thăm dò quặng sắt khu Cao Vinh, khu Khuôn Làng, mỏ Tùng Bá, xã Thái An, huyện Quản Bạ và các xã Thuận Hòa, Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang” là: 14.448.000 tấn.

đ. Trữ lượng được phép đưa vào thiết kế

Trữ lượng địa chất được phép đưa vào thiết kế là trữ lượng địa chất theo báo cáo trừ đi tổn thất do để lại bảo vệ các công trình trên mặt bằng, sông suối, nhà cửa, công trình thủy điện, trữ lượng phân tán do khó khai thác và phần trữ lượng đã khai thác.

e. Trữ lượng công nghiệp

Trữ lượng công nghiệp của khai trường được xác định trên cơ sở trữ lượng được phép đưa vào thiết kế sau khi trừ các phần trữ lượng sau:

- Tổn thất do để lại phần lộ vỉa, phần giáp biên, trụ bảo vệ các đường lò.

- Tổn thất do áp dụng công nghệ khai thác: 18÷25%.

Chi tiết nội dung tham vấn dự án tại đây.

Mời các quý độc giả quan tâm tham gia góp ý kiến đối với dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

 

 Content Editor ‭[5]‬