MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án Nạo vét đảm bảo giao thông kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Đồng Nai đoạn cạn từ Km45+250 đến Km45+600; Km49+050 đến Km49+650; Km56+750 đến Km57+350; Km59+200 đến Km60+300; Km63+750 đến Km64+250; Km69+050 đến Km69+950

Thông tin chung

1. Tên dự án:

Nạo vét đảm bảo giao thông kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Đồng Nai đoạn cạn từ Km45+250 đến Km45+600; Km49+050 đến Km49+650; Km56+750 đến Km57+350; Km59+200 đến Km60+300; Km63+750 đến Km64+250; Km69+050 đến Km69+950

Chủ đầu tư:     Sở GTVT tỉnh Bình Dương

Đại diện: Ông Nguyễn Anh Minh                 Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: tầng 12A - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tiến độ thực hiện dự án

-Thời gian thực hiện: 2022 – 2023

-Thời gian thi công dự kiến 233 ngày

3. Vị trí địa lý của dự án

Khu vực nạo vét của dự án: Nạo vét đoạn từ Km45+250 đến Km45+600; Km49+050 đến Km49+650; Km56+750 đến Km57+350; Km59+200 đến Km60+300; Km63+750 đến Km64+250; Km69+050 đến Km69+950 trên sông Đồng Nai, một bên bờ là địa phận Tỉnh Đồng Nai, một bên bờ thuộc địa phận tỉnh Bình Dương.

4. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

a.Mục tiêu của Dự án

Nạo vét đoạn cạn từ Km45+250 đến Km45+600; Km49+050 đến Km49+650; Km56+750 đến Km57+350; Km59+200 đến Km60+300; Km63+750 đến Km64+250; Km69+050 đến Km69+950 đạt yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo giao thông phục vụ cho việc lưu thông của các phương tiện trên tuyến an toàn, thuận tiện và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đồng thời kết hợp tận thu khối lượng sản phẩm để làm vật liệu san lấp, tôn tạo mặt bằng cho các công trình, tạo nguồn kinh phí bù cho chi phí thực hiện nạo vét luồng.

b.Loại hình

Dự án thuộc loại hình nạo vét (duy tu, bảo dưỡng) tuyến luồng đường thủy nội địa thuộc nhóm dự án về giao thông.

c.Quy mô dự án

Nạo vét đoạn từ Km45+250 đến Km45+600; Km49+050 đến Km49+650; Km56+750 đến Km57+350; Km59+200 đến Km60+300; Km63+750 đến Km64+250; Km69+050 đến Km69+950 đạt yêu cầu kỹ thuật. Tổng chiều dài nạo vét 4.050m, chiều rộng luồng 65m,

*Chuẩn tắc tuyến luồng:

Chiều rộng luồng (B) : 65m

-Cao độ đáy luồng (H): -5,0m

-Mái dốc luồng: m=7

* Khối lượng nạo vét: 783.617m3

Chi tiết nội dung tham vấn dự án tại đây.

Mời các quý độc giả quan tâm tham gia góp ý kiến đối với dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 Content Editor ‭[5]‬