MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án “Công ty TNHH II-VI Việt Nam”

Thông tin chung

1. Tên dự án: Dự án “Công ty TNHH II-VI Việt Nam” (Bổ sung thêm địa điểm sản xuất mới xưởng D12 sản xuất kính hồng ngoại, kính quang học chính xác và các bộ phận chính xác có liên quan công suất 27.562.570 sản phẩm/năm; Điều chỉnh phương thức sản xuất, cơ cấu sản phẩm của xưởng D9, D10 tăng công suất sản phẩm kính hồng ngoại, kính quang học chính xác và các bộ phận chính xác có liên quan của hai xưởng này từ 15.000.000 sản phẩm/năm lên 27.562.570 sản phẩm/năm; giữ nguyên hoạt động của xưởng D26, T28, T31 sản xuất dụng cụ làm mát thiết bị nhiệt điện kỹ thuật cao tổng công suất 24 tấn SP/năm (tương đương 5.951.565 sản phẩm/năm), sản xuất gốm dùng trong SX điện nhiệt 10 tấn SP/năm, sản xuất các thành phần dùng trong SX điện nhiệt (thỏi bán dẫn) 20 tấn SP/năm; giữ nguyên hoạt động xưởng T29 xưởng kiểm tra NVL và kho chứa hàng diện tích 1.000m2) (Gọi tắt là: Dự án)

- Địa điểm thực hiện: số 36, 28, 26, 20, 3, 5, 9 VSIP đường số 4, KCN Việt Nam – Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

2. Chủ dự án: Công ty TNHH II-VI Việt Nam

3. Phạm vi, quy mô, công suất.

Phạm vi:

  • Các xưởng sản xuất hiện hữu: D26, T28, T29, T31 sẽ tiếp tục vận hành sản xuất như hiện hữu, không thay đổi.
  • Các xưởng D9, D10 hiện hữu:

+ Thay đổi phương thức sản xuất: từ sản xuất riêng lẻ độc lập như hiện nay (sản xuất từ A-Z một sản phẩm) sang gộp chung hai xưởng lại, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, mỗi xưởng sẽ chỉ phụ trách một số công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm kính hồng ngoại, kính quang học chính xác và các bộ phận chính xác có liên quan, kết hợp cùng tạo ra sản phẩm (xưởng D9 sẽ phụ trách thực hiện các công đoạn cắt, gọt, tạo khối, khoan mài tròn cạnh và thực hiện các công đoạn xử lý chuyên sâu cho các sản phẩm Spherical len, Debris shield, prism, faraday rotator như mài tinh, vát cạnh, đánh bóng, định tâm, làm sạch, kiểm hàng; còn xưởng D10 sẽ thực hiện các công đoạn mài thô, mài tinh, đánh bóng, phủ sơn, kiểm hàng sau xử lý, thực hiện toàn bộ công đoạn sản xuất của sản phẩm clens, kiểm hàng trước khi đóng gói, đóng gói). Như vậy, sau khi điều chỉnh hai xưởng này sẽ cùng kết hợp để tạo ra sản phẩm chung, nếu thiếu hoạt động của một trong hai xưởng thì không thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

+ Điều chỉnh lại cơ cấu sản phẩm, tăng công suất sản xuất sản phẩm kính hồng ngoại, kính quang học chính xác và các bộ phận chính xác có liên quan hiện hữu cho hai xưởng D9, D10 từ 15.000.000 sản phẩm/năm lên 27.562.570 sản phẩm/năm.

+ Cải tạo, sữa chửa lại nhà xưởng sản xuất D9, D10, phân bổ lại phân khu chức năng, máy móc, thiết bị....

  • Bổ sung thêm địa điểm mới (xưởng mới D12):

+ Tiến hành lắp đặt thêm máy móc sản xuất mới để sản xuất các sản phẩm kính hồng ngoại, kính quang học chính xác và các bộ phận chính xác có liên quan, công suất 2.437.430 sản phẩm/năm.

+ Cải tạo, sửa chữa lại Nhà xưởng thuê hiện hữu và xây dựng bổ sung thêm một số hạng mục mới.

Công nghệ sản xuất

 Công nghệ sản xuất là công nghệ tiên tiến với máy móc thiết bị đầu tư tự động/bán tự động. Công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

+ Đối với các xưởng sản xuất hiện hữu (D26, T28, T29, T31, D9, D10) Công ty vẫn tiếp tục sử dụng và vận hành công nghệ sản xuất hiện hữu.

+ Đối với địa điểm mới (Xưởng D12): Công ty sẽ đầu tư dây chuyền máy móc mới.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm, tham gia góp ý cho dự án tại đây.

 Trân trọng cảm ơn.

 Content Editor ‭[5]‬