MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng công trình hầm lò khai thác quặng thiếc gốc khu Ngòi Lẹm, xã Hợp Hòa và xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”

Thông tin chung

1. Tên dự án: Dự án “Đầu tư xây dựng công trình hầm lò khai thác quặng thiếc gốc khu Ngòi Lẹm, xã Hợp Hòa và xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang”

Địa điểm thực hiện dự án: xã Hợp Hòa và xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

2. Chủ dự án: Công ty Cổ phần kim loại mầu Tuyên Quang

- Người đại diện: Ông Ma Quang Thái

- Chức vụ: Giám đốc

3. Phạm vi, quy mô, công suất

Biên giới mỏ theo độ cao xác định theo độ cao nhỏ nhất của ranh giới khối cấp trữ lượng 122 và biên giới trên mặt được xác định như trong bản vẽ vị trí khai thác mỏ.

Dự án sẽ khai thác được triệt để toàn bộ cấp trữ lượng 122, ngoài ra sẽ khai thác được một phần các khối trữ lượng cấp 333 liền kề có công trình mở vỉa khai thác đi qua. Theo độ cao nhỏ nhất của ranh giới khối cấp trữ lượng 122. Biên giới mỏ theo phương khống chế toàn bộ khối cấp trữ lượng 122.

Công suất khai thác được lựa chọn dựa trên các yếu tố:

- Địa chất, tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế.

- Điều kiện và năng lực thi công các công trình xây dựng cơ bản;

- Điều kiện và năng lực thi công để đảm bảo đạt công suất thiết kế và duy trì công suất thiết kế trong suốt Dự án.

Lựa chọn công suất khai thác của mỏ thiếc Ngòi Lẹm: A = 5.000 tấn quặng/năm, hàm lượng trung bình 0,92% Sn; tương ứng với 46 tấn thiếc kim loại/năm.

- Công nghệ sản xuất

Công nghệ khai thác:

+ Công nghệ khoan lỗ mìn: Dùng máy khoan cầm tay khí nén YT28 do Trung Quốc sản xuất.

+ Công nghệ cung cấp khí nén: Dùng máy nén khí với động cơ điện.

+ Công nghệ thoát nước: Dùng bơm bơm nước.

+ Công nghệ chống giữ: Sử dụng gỗ chống.

+ Công nghệ thông gió: Dùng quạt gió động cơ điện.

+ Công nghệ chiếu sáng: Sử dụng bóng điện có điện áp phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

+ Công nghệ xúc bốc: Xúc bốc thủ công.

Công nghệ chế biến:

Xưởng tuyển-Xí nghiệp antimon Chiêm Hóa có công suất 13.200 tấn quặng/n

4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

a. Khu vực khai thác: Diện tích 66,0ha; bao gồm:

+ Khu vực khai trường, xây dựng công trình phụ trợ, vành đai bảo vệ công trình hầm lò và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: 59,8593ha

+ Khu vực cửa lò, sân công nghiệp, bãi thải, công trình bảo vệ môi trường, công trình phụ trợ phục vụ khai thác: 3,1391 ha

+ Khu vực kho vật liệu nổ: 0,40 ha

+ Đường nội bộ mỏ kết nối với đường giao thông khu vực: 0,84ha

+ Đường điện và hành lang an toàn của đường điện 35kv/0,4 kết nối từ đường điện của Điện lực Sơn Dương vào tới khu vực khai thác 1 và 2: 17.616 ha

+ Nhà điều hành, nhà tập thể và công trình phụ trợ: Nhà điều hành có quy mô 2 tầng, diện tích 500m².

Tổng mặt bằng mỏ được quy hoạch theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thuận lợi cho các khâu khai thác và phụ trợ của mỏ. Các khu vực được nối liền bằng hệ thống giao thông nội bộ mỏ và giao thông khu vực đã có sẵn.

Các hạng mục công trình được bố trí theo dây chuyền sản xuất và theo điều kiện địa hình, nhằm đảm bảo sự hợp lý trong điều hành sản xuất và thuận tiện trong giao thông và sinh hoạt, đồng thời khai thác triệt để điều kiện địa hình hiện có để giảm giá thành đầu tư xây dựng.

Địa điểm và quy mô xây dựng các nhà và công trình trên mặt bằng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phù hợp với dây chuyền công nghệ khai thác và vận tải quặng.

+ Bố trí tránh nhà cửa, ruộng vườn của nhân dân.

+ Khối lượng san nền thấp nhất và cân bằng đào đắp.

+ Không bị ngập lụt trong mùa lũ.

+ Thuận tiện cho việc đấu nối với hệ thống vận tải, cung cấp điện nước và thông tin liên lạc.

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường.

b. Khu vực xưởng tuyển:

* Giai đoạn 1:

Trong điều kiện tài chính khó khăn hiện nay của Công ty, để đảm bảo suất đầu tư là thấp nhất, trong giai đoạn 1 của dự án, Công ty chỉ đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ, còn phần chế biến sẽ sử dụng các Xưởng tuyển có sẵn của Công ty có công nghệ tuyển phù hợp để chế biến quặng mỏ Ngòi Lẹm.

Xưởng tuyển của Công ty đã được xây dựng tại Nhà máy tuyển luyện thiếc Bắc Lũng có diện tích đất sử dụng 10,0 ha. Nếu Xưởng tuyển thiếc Bắc Lũng -Nhà máy tuyển luyện thiếc Bắc Lũng không đủ điều kiện hoạt động thì có thể chuyển quặng mỏ Ngòi Lẹm đến chế biến tại Xưởng tuyển - Xí nghiệp Antimon Chiêm Hóa.

Trường hợp nếu bố trí được nguồn vốn trong giai đoạn 1 thì sẽ tiến hành ngay việc cải tạo, nâng cấp Xưởng tuyển thiếc - Xí nghiệp thiếc Sơn Dương để phục vụ chế biến cho dự án mỏ Ngòi Lẹm.

Việc tổ chức chế biến tại Xưởng tuyển - Xí nghiệp thiếc Sơn Dương sẽ giảm được chi phí vận chuyển, thuận tiện cho tổ chức quản lý sản xuất vì sẽ tập trung một đầu mối công tác khai thác và chế biến quặng thiếc mỏ Ngòi Lẹm trong 1 khu vực, nếu tổ chức khai thác tại mỏ Ngòi Lẹm nhưng lại tổ chức chế biến tại Xưởng tuyển-Nhà máy tuyển luyện thiếc Bắc Lũng hoặc Xưởng tuyển-Xí nghiệp antimon Chiêm Hóa thì việc tổ chức và quản lý nhân sự, sản phẩm... rất phức tạp, khó khăn cho công tác quản lý, điều hành sản xuất.

* Giai đoạn 2:

Trường hợp trong giai đoạn 1 mà Công ty chưa thu xếp được nguồn vốn thì sẽ chuyển sang giai đoạn 2 việc cải tạo nâng cấp Xưởng tuyển - Xí nghiệp thiếc Sơn Dương để phục vụ cho chế biến quặng mỏ Ngòi Lẹm.

Các hạng mục công trình cần cải tạo nâng cấp Xưởng tuyển-Xí nghiệp thiếc Sơn Dương để chế biến quặng thiếc mỏ Ngòi Lẹm:

+ Nhà xưởng;

+ Hồ chứa chất thải có nguy cơ là chất thải nguy hại;

+ Hồ chứa chất thải thông thường;

+ Kho chứa chất thải nguy hại;

+ Đường nội bộ kết nối với đường giao thông khu vực;

+ Các công trình phụ trợ: Trạm biến áp, nhà giao ca, xưởng cơ khí, rãnh thoát nước mặt.

+ Diện tích đất sử dụng cho dự án cải tạo, nâng cấp Xưởng tuyển thiếc Sơn Dương phục vụ cho tuyển quặng mỏ Ngòi Lẹm: 26,69 ha. Diện tích đất này được dự kiến cho giai đoạn đầu tư cải tạo nâng cấp Xưởng tuyển-Xí nghiệp thiếc Sơn Dương, trong dự án này không tính diện tích đất vào nhu cầu sử dụng đất của dự án.

 Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm, tham gia góp ý cho dự án tại đây.

 Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬