MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án "Nâng công suất Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, công suất từ 150.000.000 sản phẩm/năm lên 450.000.000 sản phẩm/năm"

Thông tin chung:

1- Tên dự án: "Nâng công suất Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, công suất từ 150.000.000 sản phẩm/năm lên 450.000.000 sản phẩm/năm" 

- Địa điểm thực hiện: số 23 VSIPII, đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2- Chủ dự án: Công ty TNHH Uchihashi Việt Nam

3. Phạm vi, quy mô, công suất:

- Phạm vi, quy mô: Nâng công suất Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, công suất từ 150.000.000 sản phẩm/năm lên 450.000.000 sản phẩm/năm được thực hiện trên diện tích đất của nhà máy hiện hữu 12.008,9 m2 tại số 23 VSIPII, đường số 4, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xây dựng mới một nhà xưởng sản xuất diện tích 2.100m2 và tiếp tục sử dụng chung các hạng mục công trình hiện hữu (văn phòng, kho hóa chất, kho nguyên liệu, kho chứa chất thải nguy hại, kho chứa chất thải thông thường, kho thành phẩm) và các hạng mục công trình phụ trợ khác

- Công suất: 450.000.000 sản phẩm/năm.

Khi thực hiện nâng công suất, Dự án nâng công suất dòng sản phẩm hiện hữu và bổ sung hai (02) dòng sản phẩm mới gồm:

- Dòng sản phẩm hiện hữu:

+ Cầu chì nhiệt (Axial, Radial): có công suất từ 129.400.000 sản phẩm/năm lên 382.000.000 sản phẩm/năm;

+ Cầu chì điện trở (BZ, PFR): có công suất từ 42.500 sản phẩm/năm lên 1.500.000 sản phẩm/năm;

+ Tổ hợp cầu chì nhiệt – điện trở (TCR, M2E, EC): có công suất từ 19.700.000 sản phẩm/năm lên 39.800.000 sản phẩm/năm;

+ Cầu chì điện áp cao MF: có công suất từ 165.000 sản phẩm/năm lên 14.350.000 sản phẩm/năm.

+ Sản phẩm cầu chì khác (TR, ...): có công suất từ 242.500 sản phẩm/năm giảm xuống còn 50.000 sản phẩm/năm.

- Bổ sung bốn (04) dòng sản phẩm mới:

+ Cầu chì nhiệt (E2, ET): có công suất 12.000.000 sản phẩm/năm;

+ Cầu chì điện trở (BW, FV): có công suất 300.000 sản phẩm/năm.

4. Công nghệ sản xuất:

- Quy trình sản xuất cầu chì nhiệt Axial, Radial (dòng sản phẩm hiện hữu): Nguyên liệu (Ống hộp ceramic/hộp phenolic à kiểm nhập à in nhãn) + (Dây dẫn + hợp kim  à kiểm nhập) à cắt dây dẫn, hợp kim à hàn dây dẫn với hợp kim + chất xúc tác hàn benzeel à phủ flux + (Nguyên liệu flux à kiểm nhập à trộn flux) à xỏ ống/hộp ceramic/phenolic à phủ epoxy + (Nguyên liệu epoxy à kiểm nhập à trộn epoxy) à nung à kiểm tra điện áp à kiểm tra điện trở à kiểm tra đèn tím à kiểm tra ngoại dạng à thử nghiệm sau cùng à đóng gói à lưu kho.

- Quy trình sản xuất tổ hợp cầu chì nhiệt- điện trở TCR (dòng sản phẩm hiện hữu): Nguyên liệu (Lõi ceramic + dây quấn à kiểm nhập) à chế tạo điện trở à hàn lõi điện trở + Cầu chì nhiệt à (Hộp ceramic à kiểm nhập à in nhãn) + (Nguyên liệu xi măng à kiểm nhập à trộn) + lắp ráp à nung à kiểm tra ngoại dạngà kiểm tra điện áp, điện trở à kiểm tra sau cùng à đóng gói.

- Quy trình sản xuất tổ hợp cầu chì nhiệt – điện trở EC (dòng sản phẩm hiện hữu): Nguyên liệu (Tấm dây sắt + tấm sứ à kiểm nhập à cắt à hàn dây sắt) à hàn dây đồng - (Dây đồng à kiểm nhập) à hàn hợp kim + (hợp kim à kiểm nhập à cắt) à máy rửa à kiểm tra mối hàn à phủ flux + (Nguyên liệu flux à kiểm nhập à trộn flux) à phủ epoxy + (Nguyên liệu epoxy à kiểm nhập à trộn epoxy) à đậy nắp, in nhãn + tấm nắp đậy à nung à kiểm tra đèn tím à kiểm tra ngoại dạng à kiểm tra sau cùng à đóng gói.

- Quy trình sản xuất tổ hợp cầu chì nhiệt – điện trở M2 (dòng sản phẩm hiện hữu): Nguyên liệu (Tấm sứ + hợp kim à kiểm nhập) à hàn hợp kim à kiểm tra mối hàn à Cắt tấm sứ à Hàn chân + (Dây dẫnà kiểm nhập) à phủ flux + (Nguyên liệu flux à kiểm nhập à trộn flux) à phủ epoxy mặt trước + (Nguyên liệu epoxy à kiểm nhập à trộn epoxy) à nung à in nhãn à nung à cắt, uốn à kiểm tra điện trở à phủ epoxy mặt sau + (Nguyên liệu epoxy à kiểm nhập à trộn epoxy) à  nung à kiểm tra ngoại dạng à đóng gói.

- Quy trình sản xuất cầu chì điện áp cao MICROFUSE (MF) (dòng sản phẩm hiện hữu): Tấm bản mạch + cầu chì à quấn dây cầu chì à hàn dây cầu chì + hợp kim à hàn dự bị mặt sau + hợp kim à hàn dự bị mặt trước + hợp kim à bẻ bản mạch à  gắn dây dẫn + dây dẫn à hàn dây dẫn à rửa à kiểm tra cầu chì à bơm silicon + silicon à gắn lõi cầu chì + (Vỏ hộp à in nhãn à đặt tấm bảo vệ + tấm bảo vệ) à nung à bơm epoxy à nung à kiểm tra à uốn, cắt dây à đóng gói.

- Quy trình sản xuất cầu chì điện trở BZ (dòng sản phẩm hiện hữu): Tấm lót + đế lót + dây dẫn à lắp ghép à (Lõi điện trở à vòng cách diện dưới) + lắp ghép à hàn mỏ hàn + (Lò xo à tấm cách điện trên à vòng dẫn điện) à Phủ xi măng à Kiểm tra xi măng à kiểm tra điện trở à kiểm tra kích thước bên trong à (Nắp hộp à in nhãn) + đóng nắp hộp à kiểm tra ngoại dạng à kiểm tra kích thước tổng thể à đóng gói.

- Quy trình sản xuất cầu chì điện trở PFR (dòng sản phẩm hiện hữu): Dây dẫn hướng à cắt, uốn à hàn điện trở trái-dây dẫn + (Điện trở à uốn điện trở trái) à hàn bộ điện trở + (Điện trở à uốn điện trở phải + dây tính hiệu à bộ dây tín hiệu) à hàn bộ dây nguồn-điện trở + hợp kim hàn + (Dây nguồn, tấm sứ cách nhiệt, dây CP à bộ dây dẫn trái + (tấm plate + vòng đệm nón + lò xo + vòng cách điện) + (dây CP à bộ dây dẫn phải )) à rửa-sấy khô à revetting + đế à chế xi măng à nung à hàn kết nối + ((Dây CP à cắt, uốn à bộ TR) + (PTC à bộ đôi PTC) à bộ PTC-TR à nhúng silicon à nung) à đóng nắp + (Nắp đậy à in nhãn) à kiểm tra/đóng gói.

- Quy trình sản xuất cầu chì nhiệt ET, E2 (sản phẩm mới): Nguyên liệu (Dây dẫn + tấm sứ à kiểm nhập à cắt) + (chất phủ hàn à kiểm nhập) à hàn dây dẫn à hàn hợp kim + ( Hợp kim à kiểm nhập à cắt) à máy rửa à kiểm tra mối hàn à phủ flux + (Nguyên liệu flux à kiểm nhập à trộn flux) à phủ epoxy + (Nguyên liệu epoxy à kiểm nhập à trộn epoxy) à đậy nắp, in nhãn + (Tấm nắp đậy à kiểm nhập) à nung à kiểm tra đèn tím à kiểm tra ngoại dạng à máy kiểm tra à đóng gói.

- Quy trình sản xuất cầu chì điện trở FV (sản phẩm mới): Hợp kim à kiểm nhập à cắt à hàn hợp kim + (Dây dẫn + tấm sứ à kiểm nhập à cắt à hàn dây dẫn) à máy rửa à kiểm tra mối hàn à phủ flux + (Nguyên liệu flux à kiểm nhập à trộn flux) à đặt lõi vào vỏ hộp à phủ epoxy + (Nguyên liệu epoxy à kiểm nhập à trộn epoxy) à nung à kiểm tra đèn tím à kiểm tra ngoại dạng à máy kiểm tra à đóng gói.

- Quy trình sản xuất cầu chì điện trở BW (sản phẩm mới): Dây dẫn hướng à cắt, uốn à hàn điện trở trái-dây dẫn + (Điện trở à uốn điện trở trái) à hàn bộ điện trở + (Điện trở à uốn điện trở phải + dây tính hiệu à bộ dây tín hiệu) à hàn bộ dây nguồn-điện trở + hợp kim hàn + (Dây nguồn, tấm sứ cách nhiệt à bộ dây dẫn trái + (tấm plate + vòng đệm nón + lò xo + vòng cách điện) + bộ dây dẫn phải) à rửa-sấy khô à rivetting + đế à chế xi măng à nung à đóng nắp + (Nắp đậy à in nhãn) à kiểm tra/đóng gói.

5. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:

- Các hạng mục công trình bổ sung mới: nhà xưởng 02 có diện tích 2.100 m2, nhà để xe máy 2 có diện tích 200 m2 và các hạng mục công trình phụ trợ (mái che, nhà cầu nối 02 xưởng, nhà bơm) có diện tích 117,26 m2.

+ Các hạng mục công trình hiện hữu: nhà xưởng 01 có diện tích 4.530 m2 (gồm xưởng sản xuất, văn phòng, kho chứa chất thải nguy hại, kho chứa chất thải thông thường, kho vậy liệu cháy), nhà để xe ô tô có diện tích 62,5 m2, nhà để xe máy 1 có diện tích 200 m2 và nhà bảo vệ có diện tích 25,5 m2.

Dự án tiếp tục sử dụng chung các hạng mục công trình bảo vệ môi trường
hiện hữu gồm: hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải; kho chứa
chất thải thông thường có diện tích 12,25 m2 (nằm trong nhà xưởng 01); kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 8 m2 (nằm trong nhà xưởng 01).

6. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:

Dự án sản xuất linh kiện điện tử thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NÐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ nằm trong phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một là nội thành đô thị loại I.

Chi tiết nội dung Hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm, tham gia góp ý cho dự án tại đây.

 Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬