MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp máy hút bụi, công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 100.000 tấn sản phẩm/năm);Thiết bị điện gia dụng (máy sấy tóc, lược điện, quạt điện, máy tạo độ ẩm...),công suất:10.000.000 sản phẩm.

Thông tin chung:

1. Tên dự án:

“Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp máy hút bụi, công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 100.000 tấn sản phẩm/năm); Thiết bị điện gia dụng (máy sấy tóc, lược điện, quạt điện, máy tạo độ ẩm...), công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 13.750 tấn sản phẩm/năm); Mô tơ dùng cho thiết bị điện gia dụng, công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 15.000 tấn sản phẩm/năm)”.

Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

2. Chủ dự án: Công ty TNHH Dechang Việt Nam.

3. Phạm vi, quy mô, công suất:

- Phạm vi

Phạm vi báo cáo ĐTM của Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công và lắp ráp máy hút bụi, công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 100.000 tấn sản phẩm/năm); Thiết bị điện gia dụng (máy sấy tóc, lược điện, quạt điện, máy tạo độ ẩm...), công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 13.750 tấn sản phẩm/năm); Mô tơ dùng cho thiết bị điện gia dụng, công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 15.000 tấn sản phẩm/năm)” tại Đường số 1, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bao gồm các nội dung sau:

+ Thuê thêm nhà xưởng B3, B4 và A11-A16 để lắp đặt máy móc thiết bị cho mục tiêu nâng công suất sản xuất và bổ sung quy trình sản xuất thiết bị điện gia dụng (máy sấy tóc, lược điện, quạt điện, máy tạo độ ẩm...), Mô tơ dùng cho thiết bị điện gia dụng;

- Quy mô, công suất:

Sản phẩm đầu ra của dự án là máy hút bụi, công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 100.000 tấn sản phẩm/năm); Thiết bị điện gia dụng (máy sấy tóc, lược điện, quạt điện, máy tạo độ ẩm...), công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 13.750 tấn sản phẩm/năm); Mô tơ dùng cho thiết bị điện gia dụng, công suất: 10.000.000 sản phẩm/năm (tương đương: 15.000 tấn sản phẩm/năm).

STT

Sản phẩm

Công suất

Sản phẩm/ năm

Công suất

Tấn/năm

  1.  

Máy hút bụi

10.000.000

100.000

  1.  

Thiết bị điện gia dụng (máy sấy tóc, lược điện, quạt điện, máy tạo độ ẩm...)

10.000.000

13.750

  1.  

Mô tơ dùng cho thiết bị điện gia dụng

10.000.000

15.000

 

Tổng cộng

30.000.000

128.750

(Nguồn: Công ty TNHH Dechang Việt Nam)

Việc thực hiện dự án góp phần:

+ Nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhờ công nghệ tiên tiến và hệ thống quản lý kinh doanh hiệu quả;

+ Cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý;

+ Sử dụng những thiết bị tiên tiến, máy móc hiện đại giúp việc sản xuất ổn định và chất lượng sản phẩm tốt hơn;

+ Tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương;

+ Góp phần đóng góp vào ngân sách của nhà nước.

Loại hình dự án là dự án thuê thêm 8 nhà xưởng xây sẵn của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền và đầu tư lắp đặt máy móc thiết bị mới để bổ sung mục tiêu sản xuất, nâng công suất sản xuất hiện hữu.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm, tham gia góp ý cho dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 Content Editor ‭[5]‬