MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội”

Thông tin chung

1. Tên Dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội”.

- Địa điểm thực hiện: xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

2. Chủ dự án: Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Dương

3. Phạm vi, quy mô của Dự án

Phạm vi, quy mô của Dự án: đánh giá tác động và đề xuất biện pháp giảm thiểu từ hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án trên phần diện tích 85.611m2 bao gồm các hạng mục sau:

- Xây dựng các hạng mục công trình giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường, cây xanh.

- Xây dựng trạm XLNT tập trung công suất 600 m3/ngày đêm.

Ghi chú:

- Phạm vi nghiên cứu của Dự án là  129.614m2; trong đó đất hành lang an toàn đường bộ là 85.611m2 và tuyến đường tránh tỉnh lộ 419 đoạn qua xã Tân Hòa (thuộc tuyến đường giao thông đối ngoại căn cứ theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết CCN làng nghề Tân Hòa, tỷ lệ 1/500) thuộc các dự án khác do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai làm Chủ đầu tư. Tiến độ hoàn thành dự kiến khoảng quý I/2022.

- Hoạt động khai thác đất phục vụ công tác san nền thuộc trách nhiệm của Nhà thầu thi công không thuộc phạm vi ĐTM của báo cáo.

4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích 85.611m2.

- Xây dựng trạm XLNT tập trung công suất 600m3/ngày đêm được chia thành 2 giai đoạn công suất 300 m3/ngày đêm/giai đoạn được xây dựng theo tiến độ lấp đầy của CCN.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm tham gia góp ý cho dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬