MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Giao Thiện – giai đoạn 1

Thông tin chung:

1. Tên dự án

Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Giao Thiện – giai đoạn 1.

2. Chủ dự án

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy 

Tên bằng tiếng Anh: TAY BAC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: GIAOTHUY.,JSC

Địa chỉ trụ sở chính: TDP Sơn Hòa, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Việt Nam

3. Vị trí thực hiện dự án

Dự án được thực hiện tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

4. Phạm vi, quy mô, công suất

Phạm vi

Dự án được đầu tư xây dựng mới trên quy mô diện tích 50 ha.

Quy mô dự án

a. Quy mô tổng thể

Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Giao Thiện – giai đoạn 1, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Giao Thiện đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Giao Thủy V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy bao gồm: San nền tạo mặt bằng, xây dựng hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thoát nước và xử lý nước thải, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, vườn hoa và cây xanh; xây dựng các công trình kiến trúc và các hạng mục khác nhằm thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

b. Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất cho toàn bộ CCN được lập trên cơ sở tuân thủ định hướng phát triển kinh tế xã hội của toàn Huyện Giao Thủy và nhu cầu thực tế của thị trường khu vực, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu theo đúng quy định chung cho các CCN. Tạo điều kiện để quy hoạch hệ thống hạ tầng hợp lý theo đúng các chỉ tiêu của quy chuẩn xây dựng, đảm bảo vận hành tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoạt động của CCN

Bảng 1. Quy hoạch sử dụng đất của dự án

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất nhà máy xí nghiệp công nghiệp

           350.972,10

70,76

2

Đất điều hành, dịch vụ

9.886,34

1,99

-

Đất điều hành

2.189,71

 

-

Đất công trình dịch vụ

7.696,63

 

3

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

              7.604,57

1,53

5

Đất cây xanh

            60.352,30

12,17

6

Đất giao thông

67.192,11

13,55

7

Tổng

           496.007,42

100

Tổng diện tích đất quy hoạch ~ 50 ha; toàn bộ cụm công nghiệp sẽ được tổ chức bố trí theo các phân khu chức năng như sau:

- Khu đất nhà máy xí nghiệp công nghiệp (S=350.972,10 m2 ; tại vị trí có ký hiệu CN) được tổ chức phân các lô nhà máy ngăn nắp bám theo các trục giao thông. Các lô đất trong CCN được bố trí linh hoạt để có thể thay đổi kích thước phù hợp với yêu cầu đầu tư theo dây chuyền công nghệ của từng loại hình sản xuất. Mặt tiền các nhà máy hướng về các trục đường khu vực và nội bộ đảm bảo mỹ quan kiến trúc toàn CCN. Dựa vào tình hình sản xuất và nhu cầu sản xuất của địa phương, đất chia lô công nghiệp (xây dựng nhà xưởng, kho tàng) được định hướng các ngành nghề chủ yếu:

+ Công nghiệp phụ trợ;

+ Cơ khí chế tạo máy;

+ Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô;

+ Sản xuất, lắp ráp hàng điện tử, thiết bị điện.

+ Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

+  Số lô: 6 lô.

+  Số thửa: 27 thửa.

- Khu đất điều hành (S=2.189,71 m2) được bố trí tại góc ngã tư đường N2 và đường D1. Tại đây thiết kế các hạng mục nhà điều hành CCN, sân vườn cảnh quan, là bộ não điều khiển hoạt động cho toàn CCN.

- Khu đất dịch vụ (S=7.696,63 m2) gồm 2 vị trí tập trung tại trung tâm CCN, giáp phía khu dân cư. Các khu dịch vụ sẽ bố trí các chức năng như khu mua sắm, vui chơi, cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

- Khu đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (S=7.604,57 m2) được bố trí tại vị trí phía cuối đường N2, gần kênh VB. Tại đây bố trí các hạng mục như nhà máy XLNT, hồ sự cố, hồ cảnh quan, bãi xe… đảm bảo nhu cầu cho toàn CCN.

- Đất cây xanh (S=60.352,30 m2) có 7 vị trí từ CX-01 đến CX-07, bố trí xung quanh CCN nhằm cách ly CCN với các khu dân dụng xung quanh. Cây xanh trong CCN cũng làm nhiệm vụ điều hòa không khí, đảm bảo môi trường trong lành trong khu vực CCN và các KDC xung quanh.

- Đất đường giao thông (S=67.192,11 m2), toàn bộ CCN có 2 đường trục dọc và 3 đường trục ngang tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh.

5. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

Dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Giao Thiện – giai đoạn 1” được đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích 50 ha. Các hạng mục chính của dự án sẽ được xây dựng bao gồm: San nền, hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, PCCC, hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh cảnh quan.

6. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có)

Căn cứ vào điểm c, khoản 1, điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường và khoản 4, điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong ranh giới phạm vi dự án có yếu tố nhạy cảm là dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai (điểm a, khoản 1, điều 58 của Luật đất đai 2013: Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 ha đất trồng lúa trở lên, diện tích trồng lúa của dự án là 45 ha), các yếu tố nhạy cảm còn lại không nằm trong ranh giới dự án.

Ngoài ra, nằm ngoài ranh giới dự án có các đối tượng sau:

- Dự án có vị trí tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trong tổng diện tích 50 ha được quy hoạch cho cụm công nghiệp Giao Thiện – giai đoạn 1 không bao gồm phần đất của một số hộ dân phía Tây nằm trong khu vực dự án.

+ Cách khoảng 500 – 600m dọc phía Tây Bắc và Tây Nam là khu vực dân cư sinh sống tập trung theo xóm của xã Giao Thiện;

+ Cách khoảng 50m, dọc theo phía Đông từ Bắc xuống Nam là khu vực dân cư sinh sống của xã theo nhỏ lẻ.

+ Nằm sát ranh giới dự án về phía Tây Nam là một số hộ dân sinh sống nhỏ lẻ.

- Tại phía Đông dự án, cách khoảng 120m là khu vực nuôi truồng thủy sản của xã Giao Thiện, nuôi chủ yếu là tôm, cá....

- Nằm tại phía Nam dự án, cách khoảng 1,4km là Vườn Quốc Gia Xuân Thủy.

7. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường

Trong giai đoạn thi công xây dựng: Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị; hoạt động của các máy móc, thi công; hoạt động hàn cắt các kết cấu kim loại; nước thải sinh hoạt; nước thải thi công xây dựng; nước mưa chảy tràn; chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng; CTNH.

Trong giai đoạn vận hành: Bụi, khí thải từ phương tiện vận tải ra vào CCN; khí thải từ các hoạt động của ác nhà máy trong CCN; mùi khu vực trạm xử lý nước thải tập trung; nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất từ các nhà máy trong CCN, nước mưa chảy tràn; chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn  sản xuất thông thường, CTNH.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 Content Editor ‭[5]‬