MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái toàn cầu - Quy mô 46,1ha

Thông tin chung:

1. Tên dự án:

Khu Du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái toàn cầu - Quy mô 46,1ha

Địa điểm thực hiên dự ántại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2. Chủ dự án

Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Toàn Cầu

Đại diện: Ông Lý Tấn Tài                               Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tiểu khu 157 Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng               

3. Vị trí địa lý của dự án

Vị trí của dự án tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có các vị trí tiếp giáp sau:

- Phía Đông giáp hồ Tuyền Lâm và rừng thông hiện hữu.

- Phía Tây giáp khu rừng thông hiện hữu.

- Phía Nam giáp hồ Tuyền Lâm và dự án Dalat Wonder Resort.

- Phía Bắc giáp khu rừng thông hiện hữu.

4. Phạm vi, quy mô

Phạm vi dự án thuộc Khu 2 - Khu nghỉ dưỡng cao cấp của Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Quy mô: dự án có diện tích 46,1 ha trong đó: 9.965 m2 diện tích có mái che, 20.644 m2 không có mái che và 430.426 m2 diện tích cây xanh cảnh quan.

5. Các hạng mục công trình của dự án

-Công trình chính gồm: khách sạn nhà hàng - spa; trung tâm hội thảo kết hợp phần mềm; 55 căn biệt thự loại 1; 5 căn biệt thự loại 2; nhà tiếp đón.

-Công trình phụ trợ gồm: đường giao thông, bãi đổ xe, sân thể thao, sân khuôn viên, lối vào nhà, điểm dừng chân, nhà bảo vệ, trạm điện.

-Hệ thống cấp nước; cấp điện, chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc.

Các công trình BVMT gồm:

+ Hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải, gồm: 2132m mương xây đá, 23m mương BTCT đậy đan, 53m cống tròn D600, 3m cống tròn D800, 22 cửa xả và 15 hố ga.

+ Hệ thống thoát nước thải: Hệ thống thoát nước thải riêng với thoát nước mưa với 1.969m ống uPVC Ø300, 948m ống uPVC Ø200, 494m ống BTCT Ø300, 120m ống BTCT Ø200, 120m ống uPVC Ø75, 182m ống uPVC Ø50 và 226 hố ga.

+ Một (01) trạm xử lý nước thải với công suất 200m3/ngày.đêm, sử dụng công nghệ xử lý sinh học. Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K=1) và xả vào hệ thống thu gom nước thải của Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

+ Một (01) kho chứa chất thải sinh hoạt với diện tích 20 m2.

+ Một (01) kho chứa chất thải thông thường với diện tích 20 m2.

+ Một (01) kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 20 m2.

+ Cây xanh với tổng diện tích 430.426 m2.

  • Công trình ứng phó sự cố môi trường:

+ Tuyến ống cấp nước chữa cháy dài 3.244 m với 16 trụ chữa cháy.

+ Hai (02) bể chứa nước ngầm thể tích 977 m3 bằng bê tông cốt thép để trữ nước cấp cho mục đích sinh hoạt và chữa cháy.

+ Một (01) bể sự cố hệ thống xử lý nước thải thể tích 200 m3 bằng bê tông cốt thép

6. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

-Rừng thông trong khu vực dự án

-Sự đa dạng sinh học trong khu vực dự án

-Chất lượng nước mặt hồ Tuyền Lâm

7. Các hạng mục công trình và hoạt động dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Dự án sẽ làm phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn; bụi, khí thải từ máy móc, phương tiện thi công và chất thải xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công.

- Trong giai đoạn vận hành: Dự án sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt của nhân viên và khách du lịch; phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải từ quá trình chăm sóc cây xanh; chất thải nguy hại, bùn thải từ trạm xử lý nước thải.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây

Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬