MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất vải cao cấp LOUVRE – GĐ I; quy mô: vải dệt thoi 95.000.000 m2/năm

Thông tin chung

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất vải cao cấp LOUVRE – GĐ I; quy mô: vải dệt thoi 95.000.000 m2/năm.

Địa điểm thực hiện: Lô B18, Lô B19, đường C4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên chủ dự án: Công ty TNHH dệt sợi Louvre.

3. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án

-Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành).

-Tổng diện tích của Dự án: 331.206,80 m2 bao gồm: GĐ 1 (Lô B18 diện tích 160.178,5 m2) và GĐ 2 (Lô B19 diện tích 171.028,3 m2).

Tổng diện tích mặt bằng của khu đất dự án là 331.206,8 m2, bao gồm các hạng mục công trình chính và các công trình phụ trợ được trình bày như sau:

4. Các hạng mục công trình chính

Các hạng mục công trình chính của Dự án được trình bày tại Bảng 1 như sau:

Bảng 1. Danh sách một số hạng mục công trình chính

STT

Tên dự án

Đơn vị

Diện tích

1

Xưởng nhuộm sợi

m2

3.266,50

2

Xưởng chỉnh lý vải bằng amoniac

m2

1.871,70

3

Khu vực thu hồi amoniac

m2

1.666,18

4

Kho sợi và kho vải

m2

6.408,95

5

Xưởng dệt vải

m2

25.544,81

6

Xưởng nhuộm và hoàn thiện

m2

39.144,94

7

Nhà tổng hợp

m2

2.079,21

8

Nhà nghỉ giữa ca

m2

997,36

9

Nhà bảo vệ

m2

102,00

Nguồn: Công ty TNHH dệt sợi Louvre, 2022.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬