MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án “Khu Côn Sơn Resort”

Thông tin chung

1. Tên dự án: “Khu Côn Sơn Resort”.

Địa điểm thực hiện: phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2. Chủ dự án: Công ty cổ phần AAV Group

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Khánh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

3. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án:

Đầu tư xây dựng Khu Côn Sơn Resort trên tổng diện tích 90,68 ha, thuộc địa bàn phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Quy mô dân số dự kiến của dự án 1620 người

Chủ dự án sẽ sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng chung như khu nhà ở biệt thự, hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thu gom và xử lý nước thải,..... Chủ dự án sẽ đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hệ thống hạ tầng đến từng phân lô, nhà đầu tư thứ cấp sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống hạ tầng cho các dự án thứ cấp. Cụ thể là, Chủ dự án sẽ không thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của Khu đất dịch vụ thương mại mà chỉ thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đến từng vị trí của khu vực này sau đó sẽ chuyển giao cho các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các dự án thành phần đối với Khu đất dịch vụ thương mại.

Khu Côn Sơn Resort nằm trong Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn – Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch Thị xã Chí Linh- Tỉnh Hải Dương và định hướng phát triển chung của tỉnh với các chức năng chính:

+Khu dịch vụ thương mại: Khu khách sạn; dịch vụ thương mại; khu dịch vụ thể thao; khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe (bao gồm trung tâm y tế); Văn phòng quản lý.

+Khu biệt thự nhà vườn

+Trường mầm non

+Trung tâm văn hóa

+Cây xanh, công viên, suối hồ

+Cây xanh, công viên, suối hồ;

+Đất giao thông

Bảng 1. Quy hoạch diện tích sử dụng đất của dự án

TT

Hạng mục

Ký hiệu Lô đất

Diện tích

(m2)

Mật độ XD (%)

Tầng cao

Hệ số sử dụng đất

Tỷ lệ (%)

A

Đất công trình công cộng

CC

5.814,70

20

 

0,6

0,64

1

Đất trường mầm non

NT

1.603,81

20

3

0,6

0,18

2

Đất trung tâm văn hóa

VH

4.210,90

20

3

0,6

0,46

B

Đất dịch vụ thương mại

DVTM

86.470,64

20

 

0,6

9,54

1

Đất dịch vụ khách sạn

DVKS

24.615,24

25

 

0,75

2,71

2

Đất dịch vụ thể thao

DTT

40.455,53

20

 

0,6

4,46

3

Đất dịch vụ thương mại

DVTM

9.163,91

40

 

1,2

1,01

4

Đất dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe

DVGD

12.235,96

20

 

0,6

1,35

C

Đất ở

D/O

234.676,33

 

 

 

25,88

I

Ô đất biệt thự CD

 

148.510,93

20-25

3

0,6-0,75

16,38

1

Đất biệt thự vườn 01

BT-1

3.858,91

 

3

 

0,43

2

Đất biệt thự vườn 02

BT-2

14.669,85

 

3

 

1,62

3

Đất biệt thự vườn 03

BT-3

6.234,43

 

3

 

0,69

4

Đất biệt thự vườn 04

BT-4

17.484,49

 

3

 

1,93

4*

Đất biệt thự vườn 04*

BT-4*

2.409,60

 

3

 

0,27

5

Đất biệt thự vườn 05

BT-5

7.199,96

 

3

 

0,79

6

Đất biệt thự vườn 06

BT-6

5.688,46

 

3

 

0,63

7

Đất biệt thự vườn 07

BT-7

7.456,93

 

3

 

0,82

8

Đất biệt thự vườn 08

BT-8

3.939,98

 

3

 

0,43

9

Đất biệt thự vườn 09

BT-9

5.465,85

 

3

 

0,60

10

Đất biệt thự vườn 10

BT-10

3.172,19

 

3

 

0,35

11

Đất biệt thự vườn 11

BT-11

2.423,34

 

3

 

0,27

12

Đất biệt thự vườn 12

BT-12

15.097,10

 

3

 

1,66

13

Đất biệt thự vườn 13

BT-13

16.925,33

 

3

 

1,87

14

Đất biệt thự vườn 14

BT-14

3.958,97

 

3

 

0,44

15

Đất biệt thự vườn 15

BT-15

10.619,13

 

3

 

1,17

16

Đất biệt thự vườn 16

BT-16

8.686,63

 

3

 

0,96

17

Đất biệt thự vườn 17

BT-17

3.500,08

 

3

 

0,39

18

Đất biệt thự vườn 18

BT-18

5.402,19

 

3

 

0,60

19

Đất biệt thự vườn 19

BT-19

4.317,49

 

3

 

0,48

II

Ô đất biệt thự vùng đệm 3

 

86.165,39

30-40

3

1,2

9,50

20

Đất biệt thự vườn 20

BT-20

7.415,50

 

3

 

0,82

21

Đất biệt thự vườn 21

BT-21

10.639,53

 

3

 

1,17

22

Đất biệt thự vườn 22

BT-22

5.587,17

 

3

 

0,62

24

Đất biệt thự vườn 23

BT-23

7.129,34

 

3

 

0,79

25

Đất biệt thự vườn 24

BT-24

8.717,37

 

3

 

0,96

27

Đất biệt thự vườn 25

BT-25

7.568,51

 

3

 

0,83

28

Đất biệt thự vườn 26

BT-26

6.102,11

 

3

 

0,67

29

Đất biệt thự vườn 27

BT-27

7.040,95

 

3

 

0,78

31

Đất biệt thự vườn 28

BT-28

8.804,55

 

3

 

0,97

32

Đất biệt thự vườn 29

BT-29

5.047,43

 

3

 

0,56

33

Đất biệt thự vườn 30

BT-30

3.999,35

 

3

 

0,44

34

Đất biệt thự vườn 31

BT-31

2.814,51

 

3

 

0,31

35

Đất biệt thự vườn 32

BT-32

5.299,09

 

3

 

0,58

D

Đất cây xanh, thể thao, công viên suối hồ, RBT, DTPT

CX

284.038,23

 

 

 

31,32

1

Đất cây xanh

CXCC

79.836,82

 

 

 

8,80

2

Mặt nước

MN

32.303,71

 

 

 

3,56

3

Đất rừng đặc dụng (không chuyển mục đích sử dụng)

RBT

155.000,00

 

 

 

17,09

4

Đất cây xanh lề đường, đường đi bộ

CXLD

16.897,70

 

 

 

1,86

E

Đất hạ tầng kỹ thuật

HTKT

8.156,44

70

 

 

0,90

F

Đất cây xanh dự trữ phát triển

CXDTPT

190.224,03

 

 

 

20,98

G

Đất giao thông

GT

95.370,30

 

 

 

10,52

H

Bãi đỗ xe

BDX

2.049,33

 

 

 

0,23

 

Tổng cộng

 

906.800

 

 

 

100

4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 69,44 ha đất rừng (4,2 ha rừng đặc dụng và 65,24 ha);

Dự án có thực hiện thu hồi đất với tổng diện tích đất thu hồi là 751.800 m2 (theo Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Hải Dương.

5. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

Các hoạt động của dự án bao gồm:

-Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng;

-Hoạt động san nền;

-Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật: giao thông; cấp điện; cấp nước; thu gom, thoát nước mưa, nước thải; trạm xử lý nước thải tập trung; điểm tập kết rác thải tạm thời;

-Hoạt động xây dựng nhà ở biệt thự;

-Hoạt động sinh sống của các hộ dân trong các khu nhà ở biệt thự;

-Hoạt động kinh doanh của các khu thương mại dịch vụ;

-Hoạt động của các công trình công cộng.

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬