MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM dự án: Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử thông minh Longood - Việt Nam

Thông tin chung

1. Tên dự án: Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử thông minh Longood – Việt Nam

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử thông minh Longood (Việt Nam)

Trụ sở: Lô số 1-1, Đường số 11, Khu công nghiệp Quốc Tế Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Người đại diện theo pháp luật: Bà Chen Jing    -   Quốc tịch: Trung Quốc

Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

+Tiến độ gốp vốn: Tháng 02 năm 2025

+Tiến độ huy động các nguồn vốn

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

+Thời gian thi công xây dựng: Tháng 09/2022

+Thời gian lắp đặt máy móc thiết bị

Giai đoạn 1:

09/2022 – 09/2024: Xây dựng cơ bản giai đoạn 1

10/2024 – 02/2025: Lắp đặt máy móc thiết bị và tiến hành hồ sơ giấy phép môi trường giai đoạn 1

03/2025: Hoạt động sản xuất giai đoạn 1

Giai đoạn 2:

10/2024 – 10/2026: Xây dựng cơ bản giai đoạn 2

11/2026 – 03/2027: Lắp đặt máy móc thiết bị và tiến hành hồ sơ giấy phép môi trường giai đoạn 2 hoặc cho tổng thể Dự án

04/2027: Hoạt động toàn bộ nhà máy.

Thời gian vận hành thử nghiệm: Tháng 03/2025 – Tháng 09/2025.

Thời gian vận hành chính thức: Tháng 10//2025

 

Vị trí dự án: Lô số 1-1, Đường số 11, Khu công nghiệp Quốc Tế Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 

3. Mục tiêu, phạm vi, quy mô, công suất

a. Mục tiêu dự án

Mục tiêu của Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử thông minh Longood – Việt Nam với quy mô sản xuất, lắp ráp bo mạch điện tử 10.000.000 sản phẩm/năm; máy khoan điện, máy hút bụi, máy mài 1.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất vỏ cục xạc pin, vỏ máy khoan điện, vỏ máy hút bụi 5.000 sản phẩm/năm; mô tơ cho máy khoan điện, máy mài, máy hút bụi 2.000.000 sản phẩm/năm” là sản xuất, lắp ráp bo mạch điện tử dùng cho sản phẩm công nghiệp, điện tử, máy khoan điện, máy hút bụi, máy mài; sản xuất vỏ cục xạc pin; vỏ máy khoan điện; vỏ máy hút bụi; mô tơ cho máy khoan điện, máy mài, máy hút bụi.

b. Quy mô dự án

Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử thông minh Longood – Việt Nam với quy mô sản xuất, lắp ráp bo mạch điện tử 10.000.000 sản phẩm/năm; máy khoan điện, máy hút bụi, máy mài 1.000.000 sản phẩm/năm; sản xuất vỏ cục xạc pin, vỏ máy khoan điện, vỏ máy hút bụi 5.000 sản phẩm/năm; mô tơ cho máy khoan điện, máy mài, máy hút bụi 2.000.000 sản phẩm/năm” thực hiện tại địa chỉ lô số 1-1, đường số 11, Khu công nghiệp Quốc Tế Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Diện tích đất thực hiện Dự án là 65.444 m2.

c. Công suất sản phẩm

Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử thông minh Longood (Việt Nam) với mục tiêu sản xuất, lắp ráp bo mạch điện tử dùng cho sản phẩm công nghiệp, điện tử, máy khoan điện, máy hút bụi, máy mài; sản xuất vỏ cục xạc pin; vỏ máy khoan điện; vỏ máy hút bụi; mô tơ cho máy khoan điện, máy mài, máy hút bụi.

Công suất các sản phẩm của Công ty theo Giấy chứng nhận đầu tư được trình bày trong bảng sau:

 • Bảng 1.1. Công suất sản xuất các sản phẩm của dự án

 • STT

  Tên sản phẩm

  Công suất

  (sản phẩm/năm)

  Giai đoạn 1

  Giai đoạn 2

  1

  Bo mạch điện tử gia dụng thông minh

  10.000.000

  4.000.000

  6.000.000

  2

  Máy khoan điện, máy hút bụi, máy mài

  1.000.000

  400.000

  600.000

  3

  Vỏ cục xạc pin, vỏ máy khoan điện tử, vỏ máy hút bụi

  5.000

  2.000

  3.000

  4

  Mô tơ cho máy khoan điện, máy mài, máy hút bụi

  2.000.000

  800.000

  1.200.000

  Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử thông minh Longood (Việt Nam), 2022

Chi tiết nội dung hồ sơ tham vấn của dự án xem tại đây.

Mời quý độc giả quan tâm góp ý cho dự án tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

 

 Content Editor ‭[5]‬