MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo về việc tiếp tục tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Ngày 03/6/2021, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 03/TB-HĐĐG thông báo thông tin về cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá hoa xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (dự kiến tổ chức cuộc đấu giá ngày 07/7/2021). Tuy nhiên, tại thời điểm đó, do Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 nhưng đã hết kỳ quy hoạch. Do đó, Hội đồng đã có Thông báo số 08/TB-HĐĐG ngày 06/7/2021 tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá để rà soát và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

          Đến nay, vấn đề nêu trên đã được giải quyết, để công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện đúng quy định của pháp luật, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thông báo tới Công ty đến nhận lại và hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cuộc đấu giá, cụ thể như sau:

- Thời gian nhận và nộp lại hồ sơ: từ ngày 27/10/2022 đến ngày 11/11/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận và nộp lại hồ sơ: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: từ ngày 17/11/2022 đến ngày 18/11/2022 (sẽ có thông báo cụ thể).

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0243.9330735.

 Content Editor ‭[5]‬