MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn

Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước - Cục Quản lý tài nguyên nước (QLTNN) đang thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước” do cơ quan phát triển Pháp (AFD) viện trợ không hoàn lại. Trong khuôn khổ dự án có kế hoạch lựa chọn chuyên gia tư vấn cá nhân, Trung tâm thông báo và mời các chuyên gia tham gia thực hiện một số công việc theo từng vị trí tư vấn cụ thể như sau:

1. 01 chuyên gia thực hiện nhiệm vụ Đánh giá quá trình thực thi Luật Tài nguyên nước hiện nay; xác định những hạn chế, bất cập còn tồn tại cần được khắc phục; Xác định các vấn đề/ nhóm chính sách cần tập trung nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Luật sửa đổi (TOR cụ thể kèm theo);

2. 01 chuyên gia Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá, xác định các nội dung về kinh tế nước, các vấn đề/hoạt động quản lý tài nguyên nước có thể xã hội hóa và đề xuất nội dung các điều, khoản quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi (TOR cụ thể kèm theo);

3. 01 chuyên gia Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá các nội dung liên quan tới việc thực hiện thu trữ và sử dụng nước mưa; bổ cập nhân tạo cho nước dưới đất và đề xuất nội dung các điều, khoản quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi (TOR cụ thể kèm theo);

4. 01 chuyên gia Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá các nội dung liên quan tới bảo vệ lòng bờ bãi sông, phạm vi bảo vệ nguồn nước và phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn và đề xuất nội dung các điều, khoản quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi (TOR cụ thể kèm theo);

5. 01 chuyên gia Nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá các nội dung liên quan tới tổ chức lưu vực sông, quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông, hệ thống thông tin dữ liệu số về tài nguyên nước và đề xuất nội dung các điều, khoản quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi (TOR cụ thể kèm theo);

6. 01 chuyên gia Nghiên cứu, xây dựng báo cáo xác định các nội dung liên quan tới sử dụng mặt nước hồ chứa (tự nhiên, nhân tạo), sử dụng nước hồ chứa đa mục tiêu; việc khai thác sử dụng nước của các hồ chứa và các sông/suối/kênh nhân tạo. Nghiên cứu đề xuất nội dung các điều, khoản quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi (TOR cụ thể kèm theo);

7. Phiên dịch tài liệu phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ nghiên cứu (TOR cụ thể kèm theo).

Thời gian cuối cùng nộp hồ sơ lý lịch khoa học: 15h ngày 07/11/2022. Địa chỉ nhận hồ sơ lý lịch khoa học tại: Trung tâm Thông tin - Kinh tế tài nguyên nước, phòng 107, nhà B, số 28 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ĐT : 0243.9437516 (Máy lẻ 107) ; Email : ttkttnn@gmail.com.

Chi tiết Thông báo và TOR cụ thể kèm theo xem Tại đây.

 

 Content Editor ‭[5]‬