MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Bản tin Chuyên đề năm 2022: Dự báo nguy cơ hạ thấp mực nước dưới đất và xâm nhập mặn giai đoạn 2022-2027

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin Chuyên đề năm 2022: Dự báo nguy cơ hạ thấp mực nước dưới đất và xâm nhập mặn giai đoạn 2022-2027.

Thông tin chi tiết, đầy đủ Bản tin vui lòng truy cập theo đường link sau: http://www.nawapi.gov.vn

 Content Editor ‭[5]‬