MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 - theo Quyết định số 3128/QĐ- BTNMT ngày 16/11/2022, Quyết định số 2980/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bô tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2107/QĐ-BTNMT ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, Mã số TNMT.05/21- 25, Quyết định số 2461/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, Mã số TNMT06/21- 25.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm theo Quyết định số 3128/QĐ- BTNMT ngày 16/11/2022, Quyết định số 2980/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (có Biên bản họp Hội đồng kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ như sau:

1. Danh sách Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển nhiệm vụ Khoa học và công nghệ:

TT

Mã, tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Tổ chức chủ trì

1.

TNMT.2023.06.01. Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo định lượng mưa hạn 10 ngày phục vụ bài toán dự báo thuỷ văn

Trần Anh

Đức

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

2.

TNMT.2023.06.02. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ và quy trình dự báo khí hậu hạn 3 tháng đến 01 năm phục vụ công tác cảnh báo sớm thiên tai và

Trần Ngọc

Vân

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - Tổng cục Khí tượng Thủy văn

 

 

TT

Mã, tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Tổ chức chủ trì

 

phát triển kinh tế xã hội

 

 

3.

TNMT.2023.06.03. Nghiên cứu dự báo các đợt mưa trái mùa tích hợp mô hình thủy văn dự báo nguồn nước khu vực Tây Nguyên thời hạn 3 tháng

Trần

Xuân

Hiền

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

4.

TNMT.2023.06.04. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo ngập úng do mưa lớn dựa trên cách tiếp cận dự báo tổ hợp cho một số đô thị khu vực đồng bằng Bắc Bộ

ThS.Lê Thị Huệ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

5.

TNMT.2023.06.06. Nghiên cứu ảnh hưởng của gián đoạn gió mùa mùa hè đến thiếu hụt nước trong mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên

Trần Trung Thành

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên-Tổng       cục

Khí tượng Thủy văn.

6.

TNMT.2023.06.09. Nghiên cứu ảnh hưởng của mực nước ven biển tới quá trình thoát lũ tại hạ lưu sông Miền Trung. Áp dụng thử nghiệm tại hạ lưu sông Kiến Giang, Quảng Bình

Nguyễn Thị Hải

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ

7.

TNMT.2023.06.12. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng Hệ thống cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún do hạn hán và khai thác nước ngầm cho khu vực bán đảo Cà Mau

Đoàn Quang

Trí

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn

8.

TNMT.2023.06.11. Nghiên cứu xây dựng công nghệ tích hợp quy trình vận hành liên hồ chứa dự báo lũ hạ du lưu vực sông Hồng - Thái Bình

PGS.TS

Ngô Lê

An

Trường      Đại     học

Thủy Lợi

9.

TNMT.2023.06.15. Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống quan trắc đa thành phần và mô hình số độ phân giải cao nghiên cứu cấu trúc mây và dự báo mưa dông phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Hà Nội

Hoàng Hải Sơn

Viện Vật lý địa cầu

10.

TNMT.2023.06.17. Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, thông tin và tuyên truyền về dự báo tác động, cảnh báo rủi ro do thiên tai

ThS. Hoàng Thị Hoài

Linh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

11.

TNMT.2022.05.01. Nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá tiềm năng các dạng tài

ThS. Trần

Quang

Đài Khí tượng cao không

 

 

TT

Mã, tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Tổ chức chủ trì

 

nguyên năng lượng mặt trời, gió, sóng, thuỷ triều, địa nhiệt, sinh khối, lựa chọn các dạng tài nguyên năng lượng phù hợp có thể phát triển ở Việt Nam

Năng

 

 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Thông báo này, Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ trúng tuyển chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Vụ Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử. Quá thời hạn trên, tổ chức cá nhân được kiến nghị trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định coi như không có nhu cầu tham gia thực hiện nhiệm vụ (đề tài/dự án/đề án...).

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn biết, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

 Content Editor ‭[5]‬