MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với mỏ đá vôi bản Tây Hưng và bản Pá Phang, xã Chin

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai nội dung Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với mỏ đá vôi bản Tây Hưng và bản Pá Phang, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây.

 

 Content Editor ‭[5]‬