MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án "Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình"

Dự thảo hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án "Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình"

Dự án "Khu du lịch sinh thái và trung tâm dưỡng lão Việt - Eco Hòa Bình". Dự án được thực hiện tại xã Sào Báy và xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với quy mô diện tích 60,969 ha. Chủ dự án: Công ty CP Việt - Eco Hòa Bình.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 Content Editor ‭[5]‬