MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống thủy hải sản, nuôi ngao thương phẩm và xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen”

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống thủy hải sản, nuôi ngao thương phẩm và xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen”

Dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống thủy hải sản, nuôi ngao thương phẩm và xây dựng khu du lịch sinh thái Cồn Đen”.Địa điểm thực hiện dự án: xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Diện tích thực hiện dự án là 230,53ha. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Minh Phú.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 Content Editor ‭[5]‬