MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án: "Đầu tư Xây dựng Nâng cấp Cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT và Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT thuộc bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khi bổ sung hạng mục công trình

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án: Đầu tư Xây dựng Nâng cấp Cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT và Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT thuộc bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2...

Dự án: "Đầu tư Xây dựng Nâng cấp Cảng than 30.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT và Cảng dầu 1.000 DWT để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 3.000 DWT thuộc bến Cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, khi bổ sung hạng mục công trình tạm: Dây chuyền phân tách tro xỉ". Địa điểm thực hiện: Dự án xây dựng dây chuyền phân tách tro xỉ được xây dựng ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 

 Content Editor ‭[5]‬