MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn”

Hồ sơ tham vấn ĐTM Dự án “Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn”

Dự án “Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn”.Dự án được thực hiện tại Khu F, lô F1 –F17 và Khu H, lô H1 – H18, Đường D3, Khu công nghiệp Đức Hòa III-Slico, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với diện tích sử dụng đất là 362.891m2. Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Tuấn.

Chi tiết hồ sơ ĐTM của dự án xem tại đây

Mời Quý độc giả quan tâm góp ý kiến tại đây

 Content Editor ‭[5]‬