MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 4 tháng 8 năm 2023, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 04 hồ sơ:

- (01) Đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản niken tại Khu Hà Trì mở rộng và khu Phan Thanh mở rộng, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng của Công ty Cổ phần khoáng sản Tấn Phát;

- (02) Đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vàng gốc tại khu vực Trà Long, Suối Cây và K7, xã Phước Đức, xã Phước Năng, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn;

- (03) Đề nghị cấp phép thăm dò mỏ than Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- (04) Đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản than tại mỏ Khe Sim, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh của Tổng Công ty Đông Bắc.

Thông tin chi tiết tại đây

 Content Editor ‭[5]‬