MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất trực thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 143/QĐ-QHPTTNĐ ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất; Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm thông báo này);

- Có lý lịch rõ ràng: theo mẫu khai lý lịch có xác nhận của chính quyền cấp xã nơi cư trú;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo (không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập), kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt của đơn vị nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đua vào co sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng:

Số lượng tuyển dụng: 30 người, ứng với 5 vị trí việc làm, trong đó:

+ Vị trí Kế toán: 02 người;

+ Vị trí Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế : 01 người;

+ Vị trí Kế hoạch đầu tư: 03 người;

+ Vị trí Địa chính viên hạng III: 21 người;

+ Vị trí Đo đạc bản đồ viên hạng III: 03 người.

Tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm công tác tại các vị trí việc làm tuyển dụng (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này).

3. Hình thức, nội dung tổ chức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

Trên cơ sở hồ sơ dự tuyển của thí sinh, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức

a) Thành phần hồ sơ

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm Thông báo này).

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải nộp kèm theo giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Bản nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động bản phô tô.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh chân dung, màu cỡ 4 X 6 chụp trong thời hạn 06 tháng (ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).

- 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện, thoại liên hệ, email (nếu có) và danh mục hồ sơ.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật, ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 06/9/2023 đến hết 17h00 ngày 06/10/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất; Địa chỉ: Phòng 604, Trụ sở khu liên cơ, số 9, ngõ 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38691117.

6. Thời gian xét tuyển: Kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất dự kiến tổ chức trong Quý IV năm 2023.

Chi tiết nội dung thông báo tải tại đây.

 

 Content Editor ‭[5]‬