MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Thông báo hồ sơ dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất

Căn cứ Ọuyết định số 143/QĐ-QHPTTNĐ ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất về việc phê duyệt Ke hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất; Căn cứ Thông báo số 21 /TB-TTĐTQHĐGĐ ngàỵ 06 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất về việc tuyến dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất; Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTĐTQHĐĐ ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất; Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-TTĐTQHĐGĐ ngày 14 tháng 11 năm 2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2:

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất (Có danh sách đính kèm).

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuấn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 được niêm yết tại Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất (Địa chỉ: trụ sở khu liên co, số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2023 (thứ 5).

- Địa điểm: Phòng họp 704, trụ sở khu liên cơ, số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

- Nội dung triệu tập: Phô biên nội quy, quy chê xét tuyên; thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng để phỏng vấn; thời gian, địa điểm phỏng vấn.

3. Thời gian tổ chức xét tuyển Vòng 2

Khai mạc:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2023 (thứ 7).

- Địa điểm: Phòng họp 704, trụ sở khu liên cơ, số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Xét tuyển

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2023 (thứ 7).

Địa điểm: Phòng họp 704, trụ sở khu liên cơ, số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Chi tiết nội dung Thông báo tải tại đây.

 

 Content Editor ‭[5]‬