MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 7
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2022 34/QĐ-TCKTTV 09/02/2022 1.Cong khai du toan NS nam 2022 cua TCKTTV.rar
2 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 2022 Chương 1026 109/QĐ-ĐCKS 03/03/2022 1.Cong khai DTNS nam 2022 cua Tong cuc DCKSVN.rar
3 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 2022 Chương 026 21/QĐ-CNTT 22/03/2022 1.2.QD cong khai dự toán NS 2022 cua Cuc CNTTDLTNMT.1.1_Signed.pdf
4 Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2022 Quyết định số 177/QĐ-TCKTTV 18/05/2022 1.177-QD-TCKTTV.rar
5 Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 2022 30/QĐ-CNTT 07/06/2022 1.30-QD-CNTT cong khai dự toán bổ sung cua Cuc CNTT-DLTNMT T4. 2022_1_Signed.pdf
6 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2022 253/QĐ-BTNMT 28/01/2022 1.253-qd-btnmt - Du toan NSNN nam 2022 cua Bo TNMT.rar
7 Công bố công khai giao, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 2022 701/QĐ-ĐCKS 21/11/2022 1.QDDC công khai DTNS_Signed.pdf
2.DTNS 2022_2588_Signed.pdf
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 7
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 của Cục Viễn thám quốc gia 2022, Quý 1 61/QĐ-VTQG 05/04/2022 1.QĐ cong khai thực hiện du toan NSNN Qúy 1- 2022 cua Cuc Vien tham QG_Signed.pdf
2 Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 2022, Quý 1 422/TCBHĐVN-KHTC 13/04/2022 1.Cong khai du toan thu chi NS cua Tong cuc BHDVN quy 1-2022.rar
3 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2022, Quý 1 Chương 026 10/04/2022 1.Cong khai thuc hien DT thu chi NS quy I-2022 cua Bo TNMT.rar
4 Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý II năm 2022 của Cục Viễn thám quốc gia 2022, Quý 2 85/QĐ-VTQG 27/06/2022 1.2.QĐ cong khai thực hiện du toan NSNN Qúy 2- 2022- Cuc VTQG_Signed.pdf
5 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2022 của Cục Viễn thám quốc gia 2022, Quý 3 134/QĐ-VTQG 23/09/2022 1.3.QĐ công khai thực hiện du toan NSNN Qúy 3- 2022_Cuc VTQG Signed.pdf
6 Công khai thực hiện dự toán NSNN đến Quý III năm 2022 của Cục Biến đổi khí hậu 2022, Quý 3 Chương 026 1043/BĐKH-KHTC 30/09/2022 1.1043-BĐKH-KHTC -Cong khai thuc hien DTNS quy III nam 2022 cua Cuc BDKH.rar
7 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2022, Quý 2 Chương 026 15/07/2022 1.CamScanner 11-17-2022 09.52- Cong khai thuc hien DT thu chi NS quy II 2022 cua Bo TNMT.pdf
2.Công khai Quý II_2022_ Bo TNMT.xlsx
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

 Content Editor ‭[5]‬