MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 5
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023 Chương 026 1970/VP-KHTC 30/12/2022 1.1970-VP-KHTC_Signed.pdf
2.Phụ lục phân bổ dự toán 2023.1-VPB_Signed.pdf
2 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 2023 Chương 026 55/QĐ-CĐS 09/02/2023 1.QD 55 - cong khai dự toán 2023_CĐS_Signed.pdf
3 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Báo Tài nguyên và Môi trường 2023 Chương 026 05/QĐ-BAOTNMT 19/01/2023 1.05 QĐ BAOTNMT- cong khai DTNS nam 2023.pdf
4 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023 279/QĐ-BTNMT 17/02/2023 1.279-qd-btnmt_Signed.pdf
2.DT-2023-N-B01 DTC-TT61-BTNMT_Signed.pdf
3.DT-2023-N-B02 CTX-TT61-BTNMT_Signed.pdf
4.DT-2023-N-B03_MSSC-TT114-BTNMT_Signed.pdf
5 Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ Tài nguyên và Môi trường 2023 Chương 026 26/QĐ-PHCN 24/02/2023 1.Quyết định công khai dự toán thu-chi NSNN năm 2023 cua Trung tam Dieu duong va Phuc hoi chuc nang Bo TNMT-_Signed.pdf
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

 Content Editor ‭[5]‬