MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 3
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2022 34/QĐ-TCKTTV 09/02/2022 1.Cong khai du toan NS nam 2022 cua TCKTTV.rar
2 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 2022 Chương 1026 109/QĐ-ĐCKS 03/03/2022 1.Cong khai DTNS nam 2022 cua Tong cuc DCKSVN.rar
3 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 2022 Chương 026 21/QĐ-CNTT 22/03/2022 1.2.QD cong khai dự toán NS 2022 cua Cuc CNTTDLTNMT.1.1_Signed.pdf
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 2
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 của Cục Viễn thám quốc gia 2022, Quý 1 61/QĐ-VTQG 05/04/2022 1.QĐ cong khai thực hiện du toan NSNN Qúy 1- 2022 cua Cuc Vien tham QG_Signed.pdf
2 Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 2022, Quý 1 422/TCBHĐVN-KHTC 13/04/2022 1.Cong khai du toan thu chi NS cua Tong cuc BHDVN quy 1-2022.rar
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 0
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

 Content Editor ‭[5]‬